Sundhedsplejen

Kriterier

 • Bo i Fredericia Kommune
 • Gravid
 • Forældre
 • 0-16 år

Tilmelding og visitation

Læge skal henvise
Sygehus henviser
Kommunen henviser
Patient henvender sig

Lokationsnummer
Sundhedsplejen (børn): 5790001351731

Kontaktoplysninger
Sundhedsplejen
Vendersgade 49
7000 Fredericia

Telefon: 72 10 70 00
Telefontider: Mandag, tirsdag, onsdag kl. 9-15. Torsdag kl. 9-17. Fredag kl. 9-14.

Telefon: 22 79 33 42 
Telefontider: Mandag - fredag kl. 8-9

Borgere anbefales at sende personlige oplysninger sikkert til Sundhedsplejen via Digital Post (kræver MitID)

Koncept

Formålet med Sundhedsplejen er, at sundhedsplejersken i samarbejde med forældrene medvirker til, at børn og unge får en sund opvækst og dermed gode forudsætninger for en sund voksentilværelse.

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

Gravid

 • Sundhedsplejen tilbyder 1-2 graviditetsbesøg i hjemmet efter henvisning fra jordemoder, egen læge eller familierådgiver
 • Alle førstegangsforældre tilbydes forældre-forberedelses-kurset ”Klar til barn”, som er et supplement til sygehusets tilbud om fødselsforberedelse

Barn 0 - 1 år

 • Sundhedsplejersken kontakter familien med tilbud om første besøg i hjemmet på barnets 4.-5. dag, hvis barnet er udskrevet fra sygehuset indenfor 72 timer efter fødslen
 • Ved første barn aflægges typisk 8 besøg i hjemmet i perioden fra 0 - 8 mdr. Har familien børn fra tidligere, aflægges typisk 6 besøg i hjemmet i perioden fra 0 - 8 mdr.
 • Der vil være mulighed for ekstra besøg af sundhedsplejersken ved behov
 • Sundhedsplejen inviterer til opstart i mødregruppe

Barn 1 - 6 år

 • Familier kan henvende sig til Sundhedsplejen ved behov

Skolebørn 0-9. klasse

 • Sundhedsplejersken tilbyder sundhedssamtaler og undersøgelser på forskellige klassetrin
 • 0. klasse: Indskolingsundersøgelse
 • 1. klasse, 4. klasse og 7. klasse: Individuel sundhedssamtale og undersøgelse
 • 9. klasse: Udskolingsundersøgelse. Individuel sundhedssamtale og undersøgelse

Øvrige indsatser på skolen:

 • Sundhedsplejersken har mulighed for at tilbyde undervisning i pubertet i 4-6. klasse og i sex og prævention i 7-9. klasse


Sundhedsplejersken kan tilbyde samtale/undersøgelse af børn ved behov og kan ligeledes være behjælpelig med at henvise børn til de kommunale tilbud som fx skilsmissegruppe, savnegruppe, trivselsgruppe m.m.

Sted

I hjemmet / på skolen

Pris

Tilbuddet er gratis for borgere i Fredericia Kommune.

Transport

Tilbuddet omfatter ikke transport.

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter ikke tolkebistand.

Print ikon

Udskriv information