Selvhjælpsgrupper til svære livssituationer og tab (Selvhjælp Fredericia-Middelfart)

Kriterier

  • Bo i Fredericia eller Middelfart Kommune

Tilmelding og visitation

Patient henvender sig
Pårørende henvender sig

Kontaktoplysninger
Telefon: 72 10 67 73
Telefontid: Mandag – torsdag kl. 9-13

E-mail: sekretaer@famiselvhjaelp.dk

Fredericia
Åbent på kontoret: Mandage og onsdage kl 9-13

Dronningensgade 97
Sundhedshuset, Bygning B
7000 Fredericia

Middelfart
Åbent på kontoret: Tirsdage og torsdage kl 9-13

Teglgårdsparken 17
5500 Middelfart

Koncept

Støtte og hjælp til svære perioder, problemer og livssituationer, som man kan have brug for at tale med andre om. Det kan være dødsfald, ensomhed, skilsmisse, alvorlig sygdom, tab af arbejde eller andet. Selvhjælp er ikke professionel behandling, men en mulighed for at sætte ord på tanker og følelser og dele erfaringer med andre.

Tilbuddet omfatter selvhjælpsgrupper, individuelle samtaler, netværksaktiviteter og vågevagt, som ledes af frivillige fra foreningen Selvhjælp Fredericia-Middelfart.

Der tilbydes aktiviteter til alle alders -og målgrupper.

Foreningen har kørt selvhjælpsgrupper i over 30 år.

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

Selvhjælpsgrupper for -og med mennesker i samme livssituation eller med samme udfordringer.

En selvhjælpsgruppe kan give støtte og ressourcer til at mestre hverdagen, få øget livskvalitet og livsglæde igen 

Grupper til mange mål- og aldersgrupper, blandt andet

  • Kom videre mand: Selvhjælpsgruppe for mænd
  • Sorggrupper for unge, voksne og ældre
  • Støt dit barn: Selvhjælpsgruppe til forældre med psykisk sårbare børn
  • Trivselsgrupper for skolebørn
  • UngSorg – sorg-selvhjælpsgruppe for unge
  • UngeSammen: Selvhjælpsgrupper for unge med begyndende angst

Gensidigt, fortroligt og forpligtende fællesskab 

Anonymt og med tavshedspligt  

Læs mere på fredericia-selvhjaelp.dk

Sted

Dronningensgade 97
Sundhedshuset, Bygning B
7000 Fredericia

Teglgårdsparken 17
5000 Middelfart

Pris

Tilbuddet er gratis for borgere i Fredericia Kommune.

Transport

Tilbuddet omfatter ikke transport. 

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter ikke tolkebistand.

Print ikon

Udskriv information