Specialtandplejen

Kriterier

 • Bo i Fredericia Kommune
 • Sindslidende og udviklingshæmmede borgere, der ikke kan bruge almindelige tandplejetilbud
 • Desuden borgere med meget betydelig og varig funktionsnedsættelse - efter konkret vurdering
 • Behov for særlig støtte for at gennemføre tandbehandling

Tilmelding og visitation

Kommunen henviser

Visitation til specialtandplejen sker på grundlag af en faglig vurdering af borgerens evne og mulighed for at benytte de øvrige tandplejetilbud. Vurderingen bør foretages af en fagperson, som har jævnlig kontakt med borgeren og kendskab til dennes funktionsnedsættelse, og som har ansvaret for den pågældende.
 

Henvisning

Følgende kan henvise til visitation til specialtandplejen:

 • Ansatte i psykiatrien – kommunal eller regional
 • Pædagogisk personale eller plejepersonale på institutioner for fysisk og psykisk handicappede.
 • Egen privatpraktiserende tandlæger der gennem en årrække har kendt patienten og har fulgt udviklingen i patientens almene tilstand.

Yderligere oplysninger samt henvisningsblanket forefindes på Fredericia Kommunes hjemmeside via dette link: Specialtandplejen Kontaktoplysninger Specialtandplejen

Malene Mørup
Leder af special- og socialtandplejen
 

Telefon: 72 10 67 30

 

Lokationsnummer
Social og Handicap: 5790002010026

Koncept

Specialtandpleje er et behandlingstilbud til sindslidende, udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, voksentandplejen eller i omsorgstandplejen. Ud over de nævnte persongrupper skønnes gruppen for specialtandpleje at omfatte visse personer med cerebral parese, autisme samt andre med meget betydelig og varig funktionsnedsættelse, eksempelvis hårdt ramte sklerosepatienter.

Loven sigter imod, at specialtandplejetilbuddet ydes til personer med betydelig og varigt nedsat funktionsevne. Målgruppen har primært en psykisk funktionsnedsættelse, men ofte fysiske tillægshandikaps. Det er karakteristisk for målgruppen, at personerne ofte har behov for omfattende sygepleje- eller pædagogisk bistand. En del af målgruppen vil være indlagt på psykiatriske hospitaler, tilknyttet distriktspsykiatriske ordninger / boformer efter serviceloven eller regionale almene ældreboliger”.

Målgruppen har har ofte særlige problemer med at benytte de sædvanlige tandplejetilbud og med at udvikle hensigtsmæssige tandplejevaner. Tilbuddet omfatter derfor mulighed for hensyntagen og særlig pædagogisk-, sygeplejefaglig- eller behandlingsmæssig støtte, fx generel anæstesi, for at gennemføre behandling. 

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • Få støtte til tandpleje og tandbehandling
 • Få hjælp ved tandsmerter
 • Pas godt på dine tænder - få invitation til kontrol og opfølgning 
 • Der er en årlig egenbetaling på max 2.130 kr. (2023-priser)
 • Behandlingen sker på en af Region Syddanmarks tandkliniker

Sted

Sundhedshuset
Dronningensgade 97
Bygning C indgang A. 3 sal.
7000 Fredericia​​​​​​​

Pris

Tilbuddet omfatter brugerbetaling. 

Transport

Tilbuddet omfatter ikke transport.

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter ikke tolkebistand.

Print ikon

Udskriv information