Specialtandplejen

Kriterier

  • Bo i Fredericia Kommune
  • Sindslidende og udviklingshæmmede borgere, der ikke kan bruge almindelige tandplejetilbud
  • Desuden borgere med meget betydelig og varig funktionsnedsættelse - efter konkret vurdering
  • Behov for særlig støtte for at gennemføre tandbehandling

Tilmelding og visitation

Kommunen henviser

Visitation til specialtandplejen sker på grundlag af en faglig vurdering af borgerens evne og mulighed for at benytte de øvrige tandplejetilbud. Vurderingen bør foretages af en fagperson, som har jævnlig kontakt med borgeren og kendskab til dennes funktionsnedsættelse, og som har ansvaret for den pågældende.

Henvisning til specialtandpleje sker ved, at fagpersonen kontakter sagsbehandler i Visitation Voksen:


Kontaktoplysninger

Flemming Gammelby Kristiansen
Administrativ sagsbehandler

Telefon: 72 10 70 49

Borgere anbefales at sende personlige oplysninger sikkert til Specialtandplejen via Digital Post (kræver NemID/MitID)
Att: Flemming Gammelby Kristiansen 

Lokationsnummer
Social og Handicap: 5790002010026

Koncept

Specialtandpleje er et behandlingstilbud til sindslidende, udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, voksentandplejen eller i omsorgstandplejen. Ud over de nævnte persongrupper skønnes gruppen for specialtandpleje at omfatte visse personer med cerebral parese, autisme samt andre med meget betydelig og varig funktionsnedsættelse, eksempelvis hårdt ramte sklerosepatienter.

Loven sigter imod, at specialtandplejetilbuddet ydes til personer med betydelig og varigt nedsat funktionsevne. Målgruppen har primært en psykisk funktionsnedsættelse, men ofte fysiske tillægshandikaps. Det er karakteristisk for målgruppen, at personerne ofte har behov for omfattende sygepleje- eller pædagogisk bistand. En del af målgruppen vil være indlagt på psykiatriske hospitaler, tilknyttet distriktspsykiatriske ordninger / boformer efter serviceloven eller regionale almene ældreboliger”.

Målgruppen har har ofte særlige problemer med at benytte de sædvanlige tandplejetilbud og med at udvikle hensigtsmæssige tandplejevaner. Tilbuddet omfatter derfor mulighed for hensyntagen og særlig pædagogisk-, sygeplejefaglig- eller behandlingsmæssig støtte, fx generel anæstesi, for at gennemføre behandling. 

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

  • Få støtte til tandpleje og tandbehandling
  • Få hjælp ved tandsmerter
  • Pas godt på dine tænder - få invitation til kontrol og opfølgning 
  • Der er en årlig egenbetaling på max 2.075 kr. (2022-priser)
  • Behandlingen sker på en af Region Syddanmarks tandkliniker

Sted

Den Regionale Tandpleje
Kolding Sygehus
Sygehusvej 20
6000 Kolding

Telefon: 99 44 08 10

Pris

Tilbuddet omfatter brugerbetaling. 

Transport

Tilbuddet omfatter ikke transport.

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter ikke tolkebistand.

Print ikon

Udskriv information