Kommunalt lægeligt samarbejde i Fredericia Kommune

Fredericia Kommune og de praktiserende læger har mange snitflader i samarbejdet om at sikre gode og sammenhængende forløb for borgere og patienter. Derfor mødes kommunale og lægelige repræsentanter fast i Kommunalt lægeligt udvalg, og Fredericia Kommune inviterer to gange årligt bylægeforeningen til fyraftens dialogmøder. 

Samarbejdet er i høj grad rammesat af formelle samarbejdsaftaler indgået på nationalt, regionalt eller lokalt niveau. Samarbejdet kan også være mindre lokale prøvehandlinger eller udviklingsprojekter aftalt mellem enkelte kommunale aktører, lokale sygehuse og lægelige repræsentanter.