Lokationsnumre i kommunen

Fredericia Kommune har otte lokationsnumre. Praktiserende læger, sygehuse og Fredericia Kommune kan kommunikere sikkert via MedCom og SOR-registeret ved at skrive til lokationsnumrene.  

På de enkelte sider om sundhedstilbud i Fredericia Kommune, er det angivet, hvis der kan kommunikeres via lokationsnummer til tilbuddet, samt hvilket lokationsnummer, der skal bruges. 

Nedenfor er oplistet hvilke afdelinger og tilbud, der er knyttet til hvert enkelt lokationsnummer

Fredericia Kommunale Tandpleje: 5790002409998
- Kommunal tandpleje til børn

Fredericia Rusmiddelcenter:  5790002280207
- Fredericia Rusmiddelcenter (alkohol og rusmidler)
- Social- og Gadesygeplejersken
- Socialtandplejen

Social og Handicap: 5790002010026
- Myndighedsafdelingen (Voksen og Socialområdets myndighedsafdeling)
- Din Indgang
- Botilbud
- Specialtandplejen

Hjælpemidler og Kommunikation: 5790002281082 
- Hjælpemidler og Kommunikation, samt tilbud herunder

Børn og unge, Jobcenter, samt attester: 5790002015472
- Modtagelsen (primær indgang til børne- og ungeområdet)
- Familierådgivningen
- Ungdomsrådgivningen
- Handicaprådgivningen
- Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR)
- Korrespondance vedrørende lægeattester på børne- og ungeområdet
- Korrespondance vedrørende lægeattester på beskæftigelsesområdet

Sundhedsplejen (børn): 5790001351731 
- Sundhedsplejen, og gruppetilbud herunder

Træning & Forebyggelse: 5790002280986 
- Træning og Forebyggelse, samt tilbud herunder

Visitation og Hjemmepleje: 5790000121892 
- Visitationen (Myndighedsafdeling i Senior og Sundhed)
- Sygeplejeklinikken
- Akutsygeplejen
- Hjemmesygeplejen
- Hjemmeplejen
- Omsorgstandplejen