Faste læger på plejehjem

I Fredericia Kommune er der faste læger på 6 af kommunens i alt 7 plejehjem.

At være fast læge på plejehjem i Fredericia Kommune betyder: 

  • At beboerne har mulighed for at blive tilmeldt den faste læge, og lægen kan dermed følge beboerens tilstand og helbred løbende sammen med de lokale sundhedsfaglige medarbejdere. 
  • At lægen står til rådighed for personalet på plejehjemmet med generel sundhedsfaglig rådgivning, undervisning og/eller samarbejdsmøder ift. sundhedsfaglige problemstillinger af generel karakter. 
  • At lægen kan medvirke til at opnå gode resultater ift. at sikre tilgængelighed, forbedret medicinhåndtering og kontinuitet i pleje- og behandlingsbehov for beboerne på plejehjemmet, hvilket skaber tryghed. 
  • At samarbejdet og kommunikationen mellem personale og lægen styrkes. 

Der er mulighed for at blive fast læge på hele plejehjem eller på enkelte afdelinger (ca. 30 beboere). Det er antallet af beboere på afdelingen/plejehjemmet, der er afgørende for den tid, der skal bruges til rådgivning af personalet. 

Ordningen er en permanent del af Overenskomst for almen praksis. Læs mere om rammer og vilkår for ordningen omkring faste læger på plejehjem i overenskomstaftalen for 2022 nedenfor.

Informationspapir om overenskomsten for almen praksis til kommuner og læger

Forhandlingsaftale OK22

 

Hvis du som læge er interesseret i at høre nærmere om ordningen, kan du kontakte: 

Anne Juul Sørensen, Plejechef 

Tlf. 22 50 27 01 
anne.sorensen@fredericia.dk