Mødefora

 

  Kommunalt Lægeligt Udvalg

  I henhold til overenskomst om almen praksis er der i Fredericia nedsat et kommunalt lægeligt udvalg (KLU) med repræsentanter fra PLO-Fredericia og Fredericia Kommune.

  Formålet med udvalget er at styrke dialogen på tværs og sikre et samarbejde om de mange emner og opgaver, der er fælles for almen praksis og kommunen. Udvalget mødes fire gange årligt. 

  Rammerne for KLUs arbejde er givet af Vejledning om kommunalt lægelige udvalg.

  Dialogmøder

  To gange årligt inviterer Fredericia Kommune hele Bylægeforeningen i Fredericia til dialogmøde. Dialogmøderne har skiftende temaer, der fastlægges af KLU. 

  Invitation og program udsendes via Bylægeforeningen.