Kontakt til kommunen

Fredericia Kommune består af 3 forvaltninger med hvert sit ansvarsområde.

Nedenfor kan du læse om de områder og afdelinger med størst snitflade til almen praksis. Du kan læse mere om hele Fredericia Kommunes organisering, afdelinger og opgaver på fredericia.dk 

Borgerservice

Børn, unge og familier

Jobcenter Fredericia

Senior og Sundhed

Social og Handicap

Sekretariatet Beskæftigelse og velfærd