Kommunalt ansatte læger

Fredericia Kommune har deltidsansatte læger, som på forskellige måde understøtter samarbejdet mellem almen praksis og kommunen, samt bistår kommunen med lægefaglig rådgivning og lægefaglige opgaver.

Praksiskonsulent

Den kommunalt ansatte praksiskonsulenter har en særlig rolle i at være kommunens sparringspartner i lægefaglige- og sundhedsfaglige spørgsmål, samt brobygger mellem kommune og praktiserende læger i kommunen. Praksiskonsulenten deltager i de kommunalt lægelige udvalgsmøder.

Kristina de Leon
Praksiskonsulent og praktiserende læge
Familielægerne Sundhedshuset

Læger i Fredericia Rusmiddelcenter

Der læger tilknyttet Rusmiddelcenteret, hvor de varetager sundhedsfaglig alkohol- og rusmiddelbehandling samt yder sparring til samarbejdspartnere.

Lægekonsulent i Jobcenteret

Lægekonsulentens opgave er at oversætte de lægefaglige dokumenter, så der i sagsbehandlingen bidrages med viden om;
- hvilken sygdom eller sygdomsforløb, der er tale om,
- hvordan sygdommen har betydning for og påvirker borgerens funktionsniveau, samt
- hvilke generelle skånehensyn sygdommen medfører.

Lægekonsulenten har ikke en rolle i at vurdere hvilke ydelser eller indsatser, der skal iværksættes, hvilke indsatser borgeren vil kunne deltage i eller hvilke arbejdsfunktioner borgeren vil være i stand til at udføre.

Jørgen Christian Damsgaard
Lægekonsulent og tidligere praktiserende læge