Henvisning til trænings- og forebyggelsestilbud til voksne

Som praktiserende læge har du mulighed for at henvise til kommunens trænings- og forebyggelsestilbud til voksne. Du henviser ikke direkte til ét tilbud, men til en afklarende samtale, der afholdes af en sundhedsprofessionel i kommunen som indledning til forløbet.

I den afklarende samtale er der god tid til at tale om det der er vigtigt for patienten og som kan støtte og vejlede vedkommende i at mestre sit liv med den kroniske lidelse. I samtalen afdækkes borgerens behov og man finder ud af om og hvordan kommunen kan hjælpe borgeren. Det betyder at du som læge ikke behøver at kende detaljerne i tilbuddene og ikke skal vælge det præcist rigtige tilbud - det klarer kommunen og borgeren sammen.

Se en video om den afklarende samtale her