Om sundhedstilbud.fredericia.dk

Indhold og formål
Sundhedstilbud.fredericia.dk skal give overblik over patient- og borgerrettede tilbud og muligheder i Fredericia Kommune og gøre det nemmere at finde relevante muligheder for støtte, hjælp eller genoptræning.

Hjemmesiden omfatter både kommunale tilbud, og tilbud, der udbydes af andre aktører eller samarbejdspartnere. Der er en kort beskrivelse af det enkelte tilbud, og hvordan der henvises til det. Det er også muligt at printe den enkelte tilbudsbeskrivelse, så patienten kan få information om tilbuddet med hjem.

Målgrupper
Hjemmesiden er udviklet for at understøtte praktiserende læger og praksispersonale i Fredericia Kommune, men henvender sig også til patienter og pårørende, samt andre aktører i Fredericia Kommune og i sundhedsvæsenet. 

Baggrund og udvikling
Sundhedstilbud.fredericia.dk tager udgangspunkt i struktur, indhold og værdifulde erfaringer fra både Aalborg og Københavns Kommuner, samt lokal efterspørgsel fra læger og politikere. Siden er udviklet i 2021 i samarbejde med kommunens praksiskonsulent og det lokale PLO-formandskab. Kommunalt Lægeligt Udvalg er styregruppe for udvikling og drift af siden.

Kommentarer og feedback?
Hjemmesiden lanceres i foråret 2022. Siden opdateres og videreudvikles løbende og al feedback hilses velkommen.

Skriv til redaktionen på sundhedstilbud@fredericia.dk