Socialtandpleje - for de mest socialt udsatte borgere

Kriterier

 • Bo i Fredericia Kommune
 • Fyldt 18 år
 • Personer med særlige sociale problemer i form af hjemløshed og/eller personer der benytter herberg, varmestuer m.m.
 • Samtidig er borgeren ikke i stand til, evt. med støtte, at benytte eksisterende tandplejeordninger.
 • Tandfaglig indikation: Behov for akut og funktionsopbyggende behandling
 • Visitation på baggrund af konkret vurdering

Tilmelding og visitation

Kommunen henviser
Patient henvender sig

Visitation sker på baggrund af en konkret og individuel vurdering af først sociale indikatorer og dernæst tandfaglige indikationer. Hvis de sociale indikationer er opfyldt bestilles en tid hos Fredericia Kommunale Tandpleje, hvor den tandfaglige indikation undersøges. Hvis borgeren opfylder begge indikationer visiteres borgeren til socialtandpleje.

Lokationsnummer
Fredericia Rusmiddelcenter:  5790002280207

Kontaktoplysninger
Visitation til socialtandpleje sker ved at kontakte:

Gadesygeplejerske Pia Gaasvig
Telefon: 25 10 04 51.
Mail: pia.gaasvig@fredericia.dk

Borgere anbefales at sende personlige oplysninger sikkert til Socialtandplejen via Digital Post (kræver NemID/MitID)
Att: Pia Gaasvig
 

Ved akut behov for tandbehandling:

 • På hverdage mellem kl. 08.00 – 15.00 kontaktes Fredericia Kommune Tandpleje på telefon 72 10 67 30.
 • Udenfor Fredericia Kommunes Tandpleje åbningstid kontaktes en privat tandlæge eller Region Syddanmarks tandlægevagt på telefon: 99 44 08 09 (lørdage, søndage, helligdage).
 • Det er en forudsætning, at borgeren er visiteret til Socialtandpleje i Fredericia kommune, før den akutte behandling foretages. Regningen for den akutte behandling sendes til og betales af Fredericia Kommunale Tandpleje.

Koncept

Socialtandpleje er et tandplejetilbud til de mest socialt udsatte borgere, som ikke kan benytte de øvrige tandplejeordninger. Målgruppen består i høj grad af borgere med særlige sociale problemer, herunder hjemløshed. Det er væsentligt, at der er tæt samarbejde og koordination mellem det tandfaglige personale og de socialfaglige medarbejdere.

Når borgeren er færdigbehandlet ift. den aftalte behandling afsluttes forløbet og borgeren udskrives fra socialtandplejen. Hvis borgeren herefter kan benytte et andet tandbehandlingstilbud, vil socialtandplejens personale gerne hjælpe videre. Borgeren kan revisiteres ved behov. 

Samarbejde og håndholdt ledsagelse har stor effekt for borgerens samlede behandlingsresultat.

Fortæl Patienten om sundhedstilbuddet

 • Når du er visiteret til socialtandplejen, bliver du eller din kontaktperson kontaktet for at aftale behandlingsforløb og tider.
 • Behandlingsbehovet beror på tandlægens faglige vurdering, naturligvis med din accept.
 • Behandlingsforløbet tilrettelægges, så der tages hensyn til dig, og evt. udfordringer
 • Tandbehandlingen indeholder kun konkret, akut og funktionsopbyggende behandling og kan indeholde:
  Fjernelse af dårlige og smertende tænder
  Fyldninger
  Tandrensning
  Rådgivning til at holde tænderne sunde fremadrettet
  En aftagelig smileprotese, såfremt du føler dig generet af hvordan dine tænder ser ud.
 • Man går ikke fast til tandpleje i Socialtandplejen, men du kan blive visiteret igen, hvis behovet opstår.
 • Læs mere på Fredericia Kommunes hjemmeside

Sted

Sundhedshuset
Dronningensgade 97
Bygning C indgang A. 3 sal.
7000 Fredericia

Telefon: 72 10 67 30
Åbent for Socialtandpleje: Tirsdage i lige uger kl. 13.30 – 15.00.

Pris

Tilbuddet er gratis for borgere i Fredericia Kommune.

Transport

Tilbuddet omfatter ikke transport.

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter ikke tolkebistand.