TeleKOL

Kriterier

 • Bo i Fredericia Kommune
 • Være tilknyttet en praktiserende læge i Region Syd
 • Have svær til meget svær KOL dvs. Gold gr. D eller FEV 1 under 50% af forventet og/eller være i iltbehandling
 • "Have mange symptomer, to eksacerbationer eller én indlæggelse for KOL det sidste år"
 • Være motiveret i at deltage i tilbuddet
 • Kunne kontaktes på telefon
 • Have MitID

Tilmelding og visitation

Læge skal henvise
Sygehus henviser

Lokationsnummer
Visitation og Hjemmepleje: 5790000121892

Kontaktoplysninger
TeleKOL-teamet
Bülows Kaserne, Øster Voldgade 18G, 2. sal 
7000 Fredericia  

Telefon: 93 58 73 72
Telefontider: mandag og torsdag kl. 11:00-12:00

Koncept

Telemedicin foregår som et samarbejde mellem den praktiserende læge og de sundhedsfaglige i kommunen og på hospitalet, som har kommunikationen med borgere.

Hjemmemonitorering registrerer puls, blodtryk, vægt og saturation, og giver sygeplejersken mulighed for at følge værdierne.

En sygeplejerske overvåger borgerens målinger og besvarelser, og hvis der er symptomer på eksabation kontaktes borgeren. Hjemmeplejen kan hjælpe med målinger, hvis borgeren ikke selv kan.

Det er en lægefaglig opgave at vurdere og justere grænseværdierne enten i almen praksis, eller på sygehuset, hvis borgeren følges der.

Borgeren låner en udstyrspakke, bestående af:

 • En tablet
 • Et Blodtryksapparat
 • En saturationsmåler (SaO2)
 • Evt. en vægt

Udstyret vil blive afhentet ved ophør af tilbuddet

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • Tilbuddet om hjemmemonitorering bidrager til at du får mere indsigt i din sygdom og får viden, så du bedre kan tage hånd om dig selv og forebygge indlæggelser
 • Telemedicin indeholder udstyr, som gør det muligt for en sygeplejerske at monitorere din sygdom
 • Du kan være med i tilbuddet, så længe du har glæde af det og du kan til enhver tid afmelde dig forløbet
 • Oplæring og monitorering foregår i dit eget hjem
 • Efter henvisningen fra din læge eller sygehusafdeling bliver du kontaktet af TeleKOL-Teamet, hvor der aftales et besøg i dit hjem 
 • Ved besøget udleverer den monitoreringsansvarlige sygeplejerske udstyret og hjælper dig med at lære det at kende
 • Dine pårørende må meget gerne være med 
 • Dine målinger følges op af sygeplejen 1-2 gange om ugen og du bliver kontaktet, hvis der er forværringer.
 • Tilbuddet er ikke et akuttilbud. Du skal til enhver tid kontakte egen læge eller vagtlæge, hvis du bliver dårlig. Eller ringe 112 i en akut situation
 • Du følger fortsat kontroller hos den behandlingsansvarlige læge

Sted

Patientens hjem

Pris

Tilbuddet er gratis for borgere i Fredericia Kommune.

Transport

Tilbuddet omfatter ikke transport. 

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter ikke tolkebistand.

Print ikon

Udskriv information