Omsorgstandplejen

Kriterier

 • Bo i Fredericia Kommune
 • Fyldt 22 år
 • Brug for hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje
 • Vidtgående psykisk handicap herunder demens, eller
 • Være kørestolsbruger uden mulighed for at forflytte sig selv
 • Efter konkret individuel vurdering
 • Har ikke mere mulighed for at benytte egen tandlæge

Tilmelding og visitation

Kommunen henviser
Patient henvender sig
Pårørende henvender sig

Visiteres efter gældende regler via Fredericia Kommunes Visitationsafdeling i Senior og Sundhed.

Lokationsnummer
Visitation og Hjemmepleje: 5790000121892 

Kontaktoplysninger
Visitationen
Bülows Kaserne
Øster Voldgade 18, opg. F, 2. sal

Telefon 72 10 78 80
Telefontid: Mandag til fredag mellem kl. 9.00 - 11.00
Mail: visita@fredericia.dk 

Borgere anbefales at sende personlige oplysninger sikkert til Visitationen via Digital Post (kræver NemID/MitID)

Koncept

Omsorgstandplejen er for personer, der kun vanskeligt kan udbytte det almindelige tandplejetilbud, grundet handicap eller nedsat funktionsevne, og hvor egenomsorgen er så begrænset, at der er behov for hjælp til almindelige daglige funktioner eller egentlig pleje. Målgruppen består i høj grad af borgere, der modtager pleje og praktisk hjælp i dagligdagen. Det kan være i hjemmet, i plejeboliger eller på botilbud.

Formålet med behandlingstilbuddet er, at sikre symptomfrihed ved at bevare acceptable tand- og proteseforhold, samt bevare og/eller etablere acceptable funktionelle forhold, så patienten har mulighed for at opnå en god ernæringstilstand samt opretholde selvværd. 

Større behandlinger som kroner, broer, implantater samt proteser med støbt stel er ikke omfattet af tilbuddet. Er generne ved behandling større end den forbedring, der kan opnås, behandles ikke.

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • Mulighed for regelmæssige undersøgelser og hjælp ved akutte problemer.
 • Behandling af tænder, mund og proteser.
 • Forebyggelse og vejledning til plejepersonale/pårørende.
 • Undersøgelsen kan foretages i eget hjem eller på ældrecenter.
 • Omfattende behandling eller røntgenoptagelse, bliver udført på en af kommunens tandklinikker.
 • Frit valg. Ønskes omsorgstandplejen lavet hos en privatpraktiserende tandlæge, er der mulighed for at søge om dette.
 • Tilses indenfor 3 måneder, efter henvendelse.
 • Årlig egenbetaling på 555 kr. (2022-priser).
 • Læs mere om generelle vilkår og muligheder på Omsorgstandplejens hjemmeside 

Sted

Sundhedshuset
Dronningensgade 97
Bygning C indgang A.
3 sal. 7000 Fredericia

Telefon: 72 10 67 30
Telefontid: Mandag til fredag mellem Kl. 8.00-10.00 og kl. 13.00-15.00

Pris

Tilbuddet kan omfatte brugerbetaling. Kontakt udbyderen.

Transport

Tilbuddet omfatter ikke transport. 

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter ikke tolkebistand.

Print ikon

Udskriv information