Samtalegrupper for børn og unge med angst (Cool kids og Chilled)

Kriterier

 • Bo i Fredericia Kommune
 • 0-9. klasse
 • Svær angst
 • Vedholdende angst
 • Angsten passer ikke til alderen
 • Ændring i adfærd, daglige aktiviteter og livsglæde

Tilmelding og visitation

Patient henvender sig
Pårørende henvender sig

Lokationsnummer
Sundhedsplejen (børn): 5790001351731

Kontaktoplysninger
PPR
Vendersgade 49
7000 Fredericia

Kontaktperson: Gitte Jakobsen

Telefon: 72 10 70 00
Telefontider: Mandag, tirsdag, onsdag kl. 9-15. Torsdag kl. 9-17. Fredag kl. 9-14.
E-mail: kommunen@fredericia.dk

Borgere anbefales at sende personlige oplysninger sikkert til Sundhedsplejen via Digital Post (kræver MitID)

Henvendelser angående tilbuddet skal indeholde data på barnet/familien (navn og telefonnummer til en forældre), samt mærkes ”Angstgruppe” i emnefeltet. Medsend gerne en kort beskrivelse af problematikken.  

Efter henvendelse vil familien blive kontaktet, og efterfølgende vurderes det, om tilbuddet er det rette for barnet/familien. Vurderingen foretages af Familie og Børnesundheds teams eller på baggrund af en visitationssamtale. Samtidig oplyses om forventet ventetid på opstart.

Koncept

Gruppeforløbet lærer børn og unge nye måder at håndtere angst og bekymringer på. 

Formålet med samtalegrupperne er, at børn og unge får hjælp til at klare de ting, som de egentlig gerne vil i hverdagen. 

Det er et krav, at forældrene deltager. Der er hjemmearbejde mellem samtalerne for både børn og forældre. Der foretages en screening inden opstart for at vurdere, om dette er et relevant tilbud for barnet/den unge og familien.  

Samtalegrupperne er delt op efter alder: 

 • Coolkids 0-3. klasse og 4-6. klasse  
 • Chilled 7-9. klasse  

Der startes hold op ca. hvert forår og efterår, eller når der er deltagere nok. 

Hvornår skal man søge hjælp i et behandlingsprogram som Coolkids og Chilled? 

Angst er en normal følelse, som almindeligvis hjælper os til at undgå farer eller til at yde vores bedste i pressede situationer. Korte perioder med angst er almindelige hos børn. Hvis barnet derimod oplever mere vedvarende angst i en sådan grad, at det går ud over barnets livsglæde og livskvalitet eller hæmmer barnets evne til at fungere i hverdagen, kan det være relevant at søge hjælp.  

Om angst kan betragtes som et problem afhænger af: 

 • Graden af angst (hvor svær den er) 

 • Hvor vedholdende den er 

 • Om angsten passer til alderen 

 • I hvilken grad angsten påvirker barnets livsglæde og daglige aktiviteter - er det f.eks. pludselig holdt op med at lege hos venner, sove hos bedsteforældre eller gå til sport

 

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • Samtalegruppe for børn/unge med angst 

 • Det er et krav, at forældrene deltager 

 • Forløbet strækker sig over 10 gange fra kl. 14-16, hvor begge forældre skal deltage

 • Hjemmearbejde fra gang til gang 

Sted

Tid og sted varierer.

Pris

Tilbuddet er gratis for borgere i Fredericia Kommune.

Transport

Tilbuddet omfatter ikke transport.

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter ikke tolkebistand.

Print ikon

Udskriv information