Barselsgruppe for mødre i midlertidig udsat eller sårbar position

Kriterier

  • Bo i Fredericia Kommune
  • Mor i udsat eller sårbar position med barn på max 10 måneder

Tilmelding og visitation

Patient henvender sig

Lokationsnummer
Sundhedsplejen (børn): 5790001351731

Kontaktoplysninger
Sundhedsplejen
Vendersgade 49
7000 Fredericia

Telefon: 72 10 70 00
Telefontider: Mandag, tirsdag, onsdag kl. 9-15. Torsdag kl. 9-17. Fredag kl. 9-14.

Borgere anbefales at sende personlige oplysninger sikkert til Sundhedsplejen via Digital Post (kræver MitID)

Ved henvendelse foretages en individuel vurdering af barnets og familiens situation for at sikre, at tilbuddet matcher behovet. Samtidig oplyses forventet ventetid på opstart.

Koncept

Formålet er at hjælpe og styrke mødre, der befinder sig i en midlertidig udsat eller sårbar position, i deres rolle som mor.  

Mødrene får hjælp til at styrke barnets behov, yde omsorg, læse, forstå og reagere på barnets signaler m.v.  

Forløbet har også fokus på familiens netværk, trivsel i forældre-rollen samt uddannelse og/eller job. 

Mødre kan deltage, indtil barnet er 10 måneder gammelt, eller indtil barnet starter i pasning.

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

  • Ekstra hjælp og støtte fra sundhedsplejen /forældreprogram

  • Mødes med andre mødre 

  • Gruppesamling når man er klar til det efter fødslen 

  • Gruppen mødes 1 gang om ugen, 2 timer ad gangen. 

  • Onsdage kl. 9.30-11.30 på Sundhedshuset i Fredericia

Sted

Sundhedshuset
Familie og Børn - Sundhedsplejen
Dronningensgade 97, den gule bygning E på 1. sal
7000 Fredericia

Pris

Tilbuddet er gratis for borgere i Fredericia Kommune.

Transport

 Tilbuddet omfatter ikke transport.

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter ikke tolkebistand.

Print ikon

Udskriv information