Gruppe for kvinder med efterfødselsreaktion

Kriterier

  • Bo i Fredericia Kommune
  • Kvinder med efterfødselsreaktion

Tilmelding og visitation

Patient henvender sig

Lokationsnummer
Sundhedsplejen (børn): 5790001351731

Kontaktoplysninger
Sundhedsplejen
Vendersgade 49
7000 Fredericia 

Telefon: 72 10 70 00
Telefontider: Mandag, tirsdag, onsdag kl. 9-15. Torsdag kl. 9-17. Fredag kl. 9-14.

Borgere anbefales at sende personlige oplysninger sikkert til Sundhedsplejen via Digital Post (kræver MitID)

Ved henvendelse foretages en individuel vurdering af barnets og familiens situation for at sikre, at tilbuddet matcher behovet. Samtidig oplyses forventet ventetid på opstart.

Koncept

Sundhedsplejen har et gruppetilbud til mødre med efterfødselsreaktion. 

Sundhedsplejerskerne besøger alle forældre og børn efter fødslen. Forældrene bliver tilbudt en spørgeskemabaseret screening for efterfødselsreaktioner, når barnet er ca. 2 mdr.  

Besvarelsen af spørgeskemaet indikerer, om forældrene har brug for ekstra støtte. Det kan være i form af ekstra besøg af sundhedsplejersken, henvisning til egen læge og/eller henvisning til gruppeforløb.

Formålet med gruppeforløbet er, at mødrene mødes med andre i samme situation. Der drøftes forskellige relevante emner.

Gruppeforløb varetages af to sundhedsplejesker, der har specialfunktion inden for efterfødselsreaktion/fødselsdepression.

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

  • I forbindelse med besøg af sundhedsplejersken bliver forældrene tilbudt en spørgeskemabaseret screening for efterfødselsreaktioner, når barnet er ca. 2 mdr.  
  • Opstart i gruppetilbud aftales med familiens sundhedsplejerske på baggrund af forældrenes besvarelse af spørgeskema

  • Gruppeforløbet består af 8-10 mødegange

Sted

Sundhedshuset
Dronningensgade 97, 
den gule bygning E
7000 Fredericia

Pris

Tilbuddet er gratis for borgere i Fredericia Kommune.

Transport

Tilbuddet omfatter ikke transport.

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter ikke tolkebistand.

Print ikon

Udskriv information