Præmature børn - Sundhedsplejens forældretilbud

Kriterier

  • Bo i Fredericia Kommune
  • Barn max. 18 måneder gammelt
  • Forældre med børn født før uge 35

Tilmelding og visitation

Sygehus henviser
Patient henvender sig

Lokationsnummer
Sundhedsplejen (børn): 5790001351731

Kontaktoplysninger
Sundhedsplejen
Vendersgade 49
7000 Fredericia

Telefon: 72 10 70 00
Telefontider: Mandag, tirsdag, onsdag kl. 9-15. Torsdag kl. 9-17. Fredag kl. 9-14.

Borgere anbefales at sende personlige oplysninger sikkert til Sundhedsplejen via Digital Post (kræver MitID)

Ved henvendelse foretages en individuel vurdering af barnets og familiens situation for at sikre, at tilbuddet matcher behovet. Samtidig oplyses forventet ventetid på opstart.

Koncept

Sundhedsplejersken besøger familien på neonatal-afdelingen inden udskrivelsen.

Sundhedsplejersken tilbyder hjemmebesøg fra udskrivelsen og frem til barnet er 18 måneder.

Formålet er at styrke forældrenes forståelse for det for tidligt fødte barns behov.

Ved hjemmebesøgene kan der deltage en fysioterapeut samt en pædagog med speciale i præmature.

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

  • Besøg af sundhedsplejerske på neonatal-afdeling inden udskrivelse
  • Hjemmebesøg af sundhedsplejerske efter behov
  • Hjemmebesøg af fysioterapeut efter behov
  • Hjemmebesøg af pædagog med speciale i for tidligt fødte efter behov

Sted

Første besøg på neonatal-afdelingen, efterfølgende besøg i hjemmet.

Pris

Tilbuddet er gratis for borgere i Fredericia Kommune.

Transport

Tilbuddet omfatter ikke transport.

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter ikke tolkebistand.

Print ikon

Udskriv information