Hjælpemidler, inkontinens

Bleer, katetre og uridomer

Kriterier

  • Bo i Fredericia Kommune
  • Borgere med meget betydelig og varig funktionsnedsættelse - efter konkret vurdering

Tilmelding og visitation

Læge skal henvise
Patient henvender sig
Patient ansøger på borger.dk

Lokationsnummer
Hjælpemidler og Kommunikation: 5790002281082
 

Kontaktoplysninger
Hjælpemidler & Kommunikation
Fredericia Sundhedshus
Dronningensgade 97
7000 Fredericia

Telefon: 72 11 33 93
Telefontider: Hverdage fra 09:00 - 10:00

Koncept

Hjælpemidlerne skal i væsentlig grad afhjælpe følgerne af en varig nedsat funktionsevne og understøtte, at borgeren kan føre en selvstændig tilværelse, så borgeren i størst muligt omfang kan være uafhængig af andres hjælp i hverdagen og udøve et erhverv.

På baggrund af lægelige oplysninger kan der ydes støtte til bleer, uridomer eller katetre efter Servicelovens §112.

De lægelige oplysninger kan fremgå af kommunens journal, hvis patienten er kendt i hjemmesygeplejen pga. inkontinensbehandling. Hvis der er behov for en lægefaglig vurdering, kan kommunen kontakte lægen med en anmodning om statusattest eller indhentning af journal fra sygehus.

Inkontinensinstruktør/inkontinenskontaktperson foretager sygeplejefaglig udredning, hvor der er fokus på velfungerende mave-/tarmfunktion, væskeindtag, regelmæssige toiletbesøg samt forebyggelse af urinvejsinfektion. Inkontinensinstruktør/inkontinenskontaktperson vurderer hvilket produkt der er bedst egnet til borgerens situation.

Det er sagsbehandler ved det kropsbårne team, der har kompetence til bevilling af inkontinenshjælpemidlerne.

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

  • Du skal have en varig inkontinens, som ikke kan afhjælpes med operation eller træning
  • Inkontinensinstruktør/inkontinenskontaktperson tager kontakt til dig og laver en vurdering i forhold til dit behov
  • Hvis du ikke er begyndt på udredning endnu, skal du selv afholde udgiften til hjælpemidlet
  • Hvis du er i gang med udredningen, afholder sygehuset/ambulatoriet udgiften til hjælpemidlet
  • Der gives ikke refusion på bleer, uridomer og katetre, der er indkøbt, før der er truffet afgørelse i sagen
  • Som patient kan du være medvirkende til at fremskaffe tilstrækkelige lægelige dokumentation for at fremme sagsbehandlingstiden
  • Ved spørgsmål eller behov for hjælp til ansøgningen, kan du kontakte Hjælpemidler & Kommunikation

Sted

Hjælpemidler & Kommunikation
Fredericia Sundhedshus
Dronningensgade 97
7000 Fredericia

Pris

Tilbuddet er gratis for borgere i Fredericia Kommune.

Transport

Tilbuddet omfatter ikke transport. 

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter tolkebistand.

Print ikon

Udskriv information