Hjælpemidler, genanvendelige

Kørestol, gangstativ, rollator, toiletsæde m.m.

Kriterier

  • Bo i Fredericia Kommune
  • Borgere med meget betydelig og varig funktionsnedsættelse - efter konkret vurdering

Tilmelding og visitation

Patient henvender sig
Patient ansøger på borger.dk

Lokationsnummer
Hjælpemidler og Kommunikation: 5790002281082
 

Kontaktoplysninger
Hjælpemidler & Kommunikation
Fredericia Sundhedshus
Dronningensgade 97
7000 Fredericia

Telefon: 72 11 33 76
Telefontid: Hverdage fra 09:00 - 10:00

Koncept

Hjælpemidlet skal afhjælpe følgerne af en varig nedsat funktionsevne og i væsentlig grad lette den daglige tilværelse, så patienten i størst muligt omfang kan være uafhængig af andres hjælp i hverdagen.

Hvis kommunen bevilger et hjælpemiddel, der er genanvendeligt, kan patienten låne det gratis. Det kan fx være en rollator, en kørestol eller et forhøjet toiletsæde.

Hjælpemidler, der er ordineret som led i en (hospitals)behandling, kan IKKE bevilges af kommunen. I nogle tilfælde udlånes hjælpemidlerne af hospitalet.

Der ydes hjælp til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel.

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

  • Du skal have en varig funktionsnedsættelse, hvor hjælpemidlet kan afhjælpe følgerne
  • Det er gratis for dig at låne hjælpemidlet af kommunen
  • Din økonomi har ingen indflydelse på om du kan låne et hjælpemiddel
  • Kommunen udlåner ikke hjælpemidler til brug i forbindelse med en (hospitals)behandling. I nogle tilfælde udlånes hjælpemidlerne af hospitalet
  • Ved spørgsmål eller behov for hjælp til ansøgningen, kan du kontakte Hjælpemidler & Kommunikation

Sted

Hjælpemidler & Kommunikation
Fredericia Sundhedshus
Dronningensgade 97
7000 Fredericia

Pris

Tilbuddet er gratis for borgere i Fredericia Kommune.

Transport

Tilbuddet omfatter ikke transport. 

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter tolkebistand.

Print ikon

Udskriv information