Hjælpemidler, diabetes

Sprøjter, teststrimler, kanyler, insulinpen, fingerprikker

Kriterier

  • Bo i Fredericia Kommune
  • Injektions- eller tabletkrævende diabetes, eller en kombination
  • Påkrævet med jævnlig måling af blodsukker
  • Lægelige oplysninger skal foreligge

Tilmelding og visitation

Læge skal henvise
Patient henvender sig
Patient ansøger på borger.dk

Lokationsnummer
Hjælpemidler og Kommunikation: 5790002281082
 

Kontaktoplysninger
Hjælpemidler & Kommunikation
Fredericia Sundhedshus
Dronningensgade 97
7000 Fredericia

Telefon: 72 11 33 93
Telefontider: Hverdage fra 09:00 - 10:00

Koncept

På baggrund af lægelige oplysninger, kan der, til tabletbehandlet diabetes, ydes støtte til 150 teststrimler og 150 lancetter årligt. Patienten afholder selv udgiften til blodsukkerapparat.

Til injektionsbehandlet diabetes, kan der ydes støtte til injektions- og testmaterialer, fx sprøjter, kanyler, insulinpenne, fingerprikkere (lancetter), teststrimler og blodsukkerapparat.

Hjælp til blodsukkerapparat ydes med halvdelen af den samlede udgift.

De lægelige oplysninger kan fremgå af kommunens journal, hvis patienten er kendt af hjemmesygeplejen pga. diabetesbehandling. Hvis der er behov for en lægefaglig vurdering, kan kommunen kontakte lægen telefonisk eller via MedCom.

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

  • Ved tabletbehandlet diabetes, kan du få støtte til 150 teststrimler og fingerprikkere (lancetter) pr. år
  • Ved injektionsbehandlet diabetes kan du få støtte til injektions- og testmaterialer, fx sprøjter, kanyler, insulinpenne, fingerprikkere (lancetter), teststrimler
  • Der er en egenbetaling til blodsukkerapparat  på halvdelen af udgiften
  • Som patient kan du være medvirkende til at fremskaffe tilstrækkelige lægelige dokumentation for at fremme sagsbehandlingstiden
  • Ved spørgsmål eller behov for hjælp til ansøgningen, kan du kontakte Hjælpemidler & Kommunikation

Sted

Hjælpemidler & Kommunikation
Fredericia Sundhedshus
Dronningensgade 97
7000 Fredericia

Pris

Tilbuddet er gratis for borgere i Fredericia Kommune.

Transport

Tilbuddet omfatter ikke transport. 

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter tolkebistand.

Print ikon

Udskriv information