Hjælpemidler, kropsbårne

Stomi, paryk, kompressionsstrømper, bandager/ortoser/proteser, ortopædisk fodtøj og specialfremstillede fodindlæg

Kriterier

 • Bo i Fredericia Kommune
 • Varig funktionsnedsættelse
 • Efter konkret individuel vurdering
 • For nogle typer kropsbårne hjælpemidler skal særlige indikationer være opfyldt

Tilmelding og visitation

Læge skal henvise
Patient henvender sig
Patient ansøger på borger.dk

Lokationsnummer
Hjælpemidler og Kommunikation: 5790002281082
 

Kontaktoplysninger
Hjælpemidler & Kommunikation
Fredericia Sundhedshus
Dronningensgade 97
7000 Fredericia

Telefon: 72 11 33 93
Telefontid: Hverdage fra 09:00 - 10:00

Koncept

Hjælpemidlerne skal i væsentlig grad afhjælpe følgerne af en varig nedsat funktionsevne og understøtte, at patienten kan føre en selvstændig tilværelse, så patienten i størst muligt omfang kan være uafhængig af andres hjælp i hverdagen og udøve et erhverv.

Der ydes hjælp til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel.

Kropsbårne hjælpemidler skal typisk ikke leveres tilbage med undtagelse af:

 • Elektronisk dropfodsstimulator
 • Talende blodsukkerapparat

Hjælpemidler, der er ordineret som led i en (hospitals)behandling, kan ikke bevilges af kommunen.

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • Du skal søge kommunen, inden du køber
 • Du kan få støtte til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel
 • Ønsker du et dyrere hjælpemiddel, skal du selv betale merudgiften
 • Du ansøger om hjælpemidlet på borger.dk ved at søge på: ”Ansøgning om kropsbårne hjælpemidler” og vedhæfte relevant sundhedsjournal. (sundhed.dk)
 • Som patient kan du være medvirkende til at fremskaffe tilstrækkelige lægelige dokumentation for at fremme sagsbehandlingstiden

Sted

Hjælpemidler & Kommunikation
Fredericia Sundhedshus
Dronningensgade 97
7000 Fredericia

Pris

Tilbuddet er gratis for borgere i Fredericia Kommune.

Transport

Tilbuddet omfatter ikke transport. 

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter tolkebistand.

Print ikon

Udskriv information