Hjerneskadekoordinator

Kriterier

  • Bo i Fredericia Kommune
  • Borgere over 18 år
  • Følger efter erhvervet hjerneskade
  • Pårørende til borger med erhvervet hjerneskade

Tilmelding og visitation

Sygehus henviser
Patient henvender sig
Pårørende henvender sig

Lokationsnummer
Træning & Forebyggelse: 5790002280986

Kontaktoplysninger
Træning & Forebyggelse
Fredericia Sundhedshus 
Dronningensgade 97, Bygning B, 3. etage 
7000 Fredericia  

Telefon: 72 10 60 50
Telefontider: Mandag til fredag mellem 07.30-09.30 & 12.30-13.30
E-mail: traenogforebyg@fredericia.dk

Borgere anbefales at sende personlige oplysninger sikkert til Træning & Forebyggelse via Digital Post (kræver NemID/MitID)

Koncept

Sundhedstilbuddet “Hjerneskadekoordinering” indeholder rådgivning til patienten og dennes pårørende om skade og følger efter erhvervet hjerneskade samt vejledning om relevante tilbud i Fredericia Kommune eller i civilsamfundet. 

Rådgivningen foregår individuelt og er rettet mod patienten selv og dennes pårørende.  

Formålet er at støtte patienten i at få en aktiv og meningsfuld tilværelse samt at hjælpe med at skabe sammenhæng i patientens forløb på tværs af afdelinger i Fredericia Kommune samt praktiserende læge og sygehus.  

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

  • Individuel rådgivning eller sammen med dine pårørende 

  • Støtte til dig og dine pårørende i forhold til den nye livssituation, som I står i  

  • Give råd og vejledning om, hvor den rette hjælpe kan findes 

  • Koordinering af dit forløb i samarbejde med sygehus, kommunale afdelinger og andre specialenheder.  

Læs mere på fredericia.dk/traening-rehabilitering 

Sted

Træning & Forebyggelse 
Fredericia Sundhedshuset
Dronningensgade 97, Brygning B, 3. etage 
7000 Fredericia 

Pris

Tilbuddet er gratis for borgere i Fredericia Kommune. 

Transport

Tilbuddet omfatter ikke transport. 

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter tolkebistand.

Print ikon

Udskriv information