Vederlagsfri fysioterapi

Kriterier

  • Bo i Fredericia Kommune
  • Fyldt 18 år
  • Opfylder generelle kriterier for at få vederlagsfri fysioterapi

Tilmelding og visitation

Læge skal henvise
Sygehus henviser

Elektronisk henvisning skal anvendes.

Kontaktoplysninger
Træning & Forebyggelse
Fredericia Sundhedshus 
Dronningensgade 97, Bygning B, 3. etage
7000 Fredericia  

Telefon: 72 10 60 50
Telefontider: Mandag til fredag mellem 07.30-09.30 & 12.30-13.30
E-mail: traenogforebyg@fredericia.dk

Borgere anbefales at sende personlige oplysninger sikkert til Træning & Forebyggelse via Digital Post (kræver NemID/MitID)

Koncept

Generelle kriterier for at få vederlagsfri fysioterapi, fastsat af sundhedsstyrelsen:

  • Personer med et varigt, svært fysisk handicap 
  • Personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom.

Sundhedstilbuddet “Vederlagsfri fysioterapi” indeholder træning eller behandling målrettet den enkeltes behov. Patienten kan frit vælge hvilken privat praktiserende fysioterapeut, de vil modtage vederlagsfri fysioterapi hos. 

Træning og behandling foregår individuelt, på hold eller som en kombination af begge dele. 

Formålet er at patienten forbedrer sine funktioner, vedligeholder sine funktioner eller udsætter forringelser af funktioner.  

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 

Vederlagsfri fysioterapi hos privat praktiserende fysioterapeut: 

  • Træning eller behandling individuelt eller på hold 

  • Henvisning fornyes sammen med din læge en gang årligt 

Sted

Hos privatpraktiserende fysioteraputer

Pris

Tilbuddet er gratis for borgere i Fredericia Kommune. 

Transport

Tilbuddet omfatter ikke transport.

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter tolkebistand.

Print ikon

Udskriv information