KompetenceCenter for døve og døvblinde

Kriterier

  • Bosat i Fredericia Kommune
  • Fyldt 18 år
  • Døv eller døvblind
  • Bosat i andre kommune: Visitation via egen kommune

Tilmelding og visitation

Kommunen henviser

Visitation sker via

- Din indgang
- Sagsbehandler i kommunen
- Via henvendelse til Center for Døve (CFD) i Fredericia, statens konsulentordning for døve og døvblinde, som evt. kan formidle kontakt til sagsbehandlere
- Eller via henvendelse til afdelingslederen på KompetenceCenter for døve og døvblinde

Lokationsnummer
Handicap og psykiatri: 5790002010026

Kontaktoplysninger

Din Indgang
Fredericia Sundhedshus

Telefon: 72 11 32 32
E-mail: dinindgang@fredericia.dk

CFD Rådgivning
Danmarksgade 2A
7000 Fredericia

Telefon: 4439 1220
SMS: 4027 7415

Skype: cfd-fredericia
Fax: 44 39 12 38

E-mail: fredericia@cfd.dk

KompetenceCenter for døve og døvblinde
Lumbyesvej 28 B
7000 Fredericia

Telefon: 72 10 58 85
Sms: 41 17 31 41
E-mail: pia.k.larsen@fredericia.dk (obs. på sikkerpost)

Borgere anbefales at sende personlige oplysninger sikkert til KompetenceCenter for døve og døvblinde via Digital Post (kræver NemID/MitID)

Koncept

Døve og døvblinde med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og/eller særlige sociale problemer kan få socialpædagogisk støtte via Servicelovens § 85 og/eller kontaktperson efter Servicelovens §98.

Tilbuddet indeholder vejledning og rådgivning i forhold til både sociale, praktiske og personlige aspekter i den enkeltes liv, og giver borgeren mulighed for at udvikle sociale færdigheder i et læringsrum med pædagogiske tilrettelagte indsatser og i et tegnsprogsmiljø. 

Tilbuddet har stor ekspertise indenfor handicapområdet døve, samt døvblinde og døvblindeblevne.

Formålet med indsatsen er, at bidrage til en tilværelse på borgerens egne præmisser.

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

  • Individuel støtte og vejledning i eget hjem eller tilbuddets lokaler
  • Støtte i grupper, hvor alle har en eller flere af de samme problemstillinger 
  • Socialpædagogisk samvær i et tegnsprogsmiljø
  • Der arbejdes ud fra de indsatsmål, som borgeren har udarbejdet sammen med sagsbehandleren 
  • Forebyggende og støttende med fokus på både sociale, praktiske og personlige aspekter i den enkeltes liv
  • Læs mere om KompetenceCenter for døve og døvblinde på deres hjemmeside via dette link.

Sted

KompetenceCenter for døve og døvblinde
Lumbyesvej 28 B
7000 Fredericia

Pris

Tilbuddet er gratis for borgere i Fredericia Kommune. 

Borgere bosat i andre kommuner, bedes kontakte egen kommune for nærmere oplysninger.

Transport

Tilbuddet omfatter ikke transport. 

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter ikke tolkebistand.

Print ikon

Udskriv information