Kroniske smerter (Lær at tackle)

Kriterier

 • Bosat i Fredericia Kommune
 • Fyldt 18 år
 • Kroniske smerter i mere end 6 måneder
 • Har smerter, der er forstyrrende for hverdagen

Tilmelding og visitation

Patient henvender sig

Tilmelding sker igennem kontakt til Jane Thomsen Løvetofte på telefon 20 20 55 91  eller mail: jl@iid7000.dk

Kontaktoplysninger
Idræt i dagtimerne
Fredericia Idrætscenter (FIC)
Vestre Ringvej 100
7000 Fredericia  

Telefon: 75 93 16 21
E-mail: iid@iid7000.dk

Koncept

Sundhedstilbuddet “Lær at tackle Kroniske smerter” er et selvhjælpskursus, som bygger på kognitiv indlæringspsykologi. Patienten får inspiration til at tackle bekymringer og udfordringer, som følger med langvarige smerter.

Kurset foregår i grupper sammen med andre, der har kroniske smerter og det ledes af uddannede, frivillige instruktører, som har personlig erfaring med kroniske smerter.

Formålet er at patienten får redskaber til at håndtere smerterne, så det er patienten og ikke smerterne, der styrer hverdagen.

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • 6 gange a 2½ time.
 • 12 -16 deltagere
 • Uddannede, frivillige instruktører, som selv har erfaring med kroniske smerter
 • Emmer på kurset er blandt andet:
  Håndtering af træthed og smerte samt vanskelige følelser såsom tristhed og frustration
  Let fysisk aktivitet, afspændingsteknikker, søvn samt balance mellem aktiviteter og hvile
  At sætte sig mål og nå dem
  Bedre kommunikation
  Rigtig brug af medicin.

Læs mere på iidfredericia.dk eller på laerattackle.dk

Sted

Idræt i dagtimerne
Fredericia Idrætscenter (FIC)
Vestre Ringvej 100
7000 Fredericia  

Pris

Tilbuddet er gratis for borgere i Fredericia Kommune.

Transport

Tilbuddet omfatter ikke transport. 

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter ikke tolkebistand.

Print ikon

Udskriv information