Angst og depression (Lær at tackle)

Kriterier

 • Bosat i Fredericia Kommune
 • Fyldt 18 år
 • Symptomer eller diagnose på angst og/eller depression

Tilmelding og visitation

Patient henvender sig

 Tilmelding sker igennem kontakt til Jane Thomsen Løvetofte  på telefon 20 20 55 91eller mail: jl@iid7000.dk

 Kontaktoplysninger
Idræt i dagtimerne
Fredericia Idrætscenter (FIC)
Vestre Ringvej 100
7000 Fredericia  

Telefon: 75 93 16 21
E-mail: iid@iid7000.dk

Koncept

Sundhedstilbuddet “Lær at tackle angst og depression” er et selvhjælpskursus, som bygger på kognitiv indlæringspsykologi. Patienten får redskaber til at kontrollere symptomer som uro, træthed eller tristhed og til at tackle andre udfordringer som fx isolation eller vanskelige følelser.

Kurset foregår i grupper sammen med andre, der har symptomer på angst eller depression og det ledes af uddannede, frivillige instruktører, som har personlig erfaring med angst eller depression.

Formålet er at patienten får mulighed for at arbejde med de udfordringer, som ofte følger med angst og depression og derved får et større overskud og en bedre hverdag.

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • 7 gange a 2½ time.
 • 10–14 deltagere på holdet
 • Uddannede frivillige instruktører, som selv har personlig erfaring med angst og/eller depression
 • Emner på kurset er blandt andet:
  Håndtering af vanskelige følelser så som bekymring og tristhed samt stress, træthed og uro
  At sætte sig mål og nå dem
  Fysisk aktivitet og humør
  Bedre kommunikation
  At træffe beslutninger og løse problemer
  Afspænding og bedre søvn

Læs mere på iidfredericia.dk eller på laerattackle.dk

Sted

Idræt i dagtimerne
Fredericia Idrætscenter (FIC)
Vestre Ringvej 100
7000 Fredericia  

Pris

Tilbuddet er gratis for borgere i Fredericia Kommune.

Transport

Tilbuddet omfatter ikke transport. 

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter ikke tolkebistand.

Print ikon

Udskriv information