Fredericia Kommune starter op med TeleKOL

Til praktiserende læge

Fredericia Kommune er startet op med TeleKOL fra den 01/03/24, og vi vil i den forbindelse gerne have vores samarbejde i gang med jer, så de første KOL-borgere kan få glæde af vores tilbud.
TeleKOL bliver på nuværende tidspunkt varetaget af 2 sygeplejersker, som er ansat i akutsygeplejen.

 

Formål:
Borgere med KOL forstår og handler på egne symptomer for herved at kunne opnå:

 • Øget behandlingskvalitet
 • Forbedret funktionsniveau
 • Mere fleksibilitet i hverdagen           
 • Øget livskvalitet og tryghed
 • Færre og/eller kortere konsultationer, indlæggelser og genindlæggelser

 

Kriterier for at deltage:

Inklusionskriterier

 • Diagnosen KOL er stillet ved en SPIROMETRI
 • Borger/patient som har mange symptomer, to eller flere exacerbationer og/eller indlæggelser for KOL det sidste år eller Fev1 < 50 % af forventet, og/eller er i iltbehandling (LTOT)/hjemme-NIV (LTNIV) – GOLD E
 • Borger/patient er i behandling eller motiveret for behandling - MOTIVATION
 • Borger/patient har fast bopæl og praktiserende læge i Region Syddanmark BOPÆL
 • Borger/patient er motiveret for at deltage både i forhold til det tekniske set-up og det sundhedsfag
 • lige indhold, da forventningen at borger/patient på sigt kan forstå samt handle på egne målte værdier - E-HEALTH LITTERACY
 • Borger/patient skal være i stand til at afgive et informeret samtykke - SAMTYKKE
 • Borger/patient skal have adgang til MitID
 • Andre ….

Eksklusionskriterier

 • Multisygdom, hvor KOL ikke er den dominerende sygdom
 • Borger/patient der ikke egner sig til et telemedicinske forløb enten ud fra en klinisk vurdering eller som har afprøvet indsatsen, og som ikke egner sig til dette.

 

Vi træffes på 93 58 73 72, hvor telefonen er åben mellem kl. 11 -12 mandage og torsdage, eller pr Medcom hvor der er taget stilling til inklusionskriterierne.

 

Vi ser frem til et godt samarbejde.

 

Hilsen
Akutsygeplejen