Mobil blodprøvetagning i eget hjem

Kriterier

  • Bo i Fredericia Kommune
  • Borgere, der er tilknyttet hjemmeplejen/hjemmesygeplejen/plejehjem/botilbud og som på grund af somatiske eller psykiske lidelser kun med stort besvær kan komme til læge eller ambulatorium
  • Aldrig akutte blodprøver. Mobil blodprøvetagning foretages kun på hverdage, og der kan gå op til 10 dage fra bestilling til blodprøvetagning

Tilmelding og visitation

Læge skal henvise
Kommunen henviser

Lægen henvender sig på MedCom, hvis lægen vurderer, at der er behov for blodprøvetagning i hjemmet. Personalet bestiller blodprøvetagning i hjemmet, hvis borgeren er i målgruppen. Prøverne bestilles via Nexus.

Lokationsnummer
Handicap og psykiatri: 5790002010026
Visitation og Hjemmepleje: 5790000121892

Koncept

Borgere, der er tilknyttet hjemmeplejen/hjemmesygeplejen/plejehjem/botilbud (Kobbelgården 3) og som pga. somatiske eller psykiske lidelser kun med stort besvær kan komme til læge eller ambulatorium, har mulighed for at få taget blodprøve i hjemmet.

Lægen rekvirerer blodprøverne.

Hvis lægen vurderer, at borgeren er i målgruppen for blodprøvetagning i eget hjem og er tilknyttet hjemmeplejen/hjemmesygeplejen/plejehjem/botilbud, så kontakter lægen via MedCom kommunens personale. Den endelig beslutning om, hvorvidt borgeren er i målgruppen for blodprøvetagning i hjemmet foretages af det kommunale personale.

Personalet vurderer i dialog med borgeren, om der er behov for, at en medarbejder eller en pårørende er til stede under blodprøvetagningen.

Personalet bestiller blodprøvetagning i hjemmet via omsorgssystemet Nexus og får besked retur omkring prøvetagningsdato, hvilket de orienterer borgeren om.

Undersøgelsesresultaterne afleveres til rekvirenten.

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

  • Din læge laver en rekvisition på blodprøver
  • Vurderer din læge, at du er i målgruppen for blodprøvetagning i hjemmet og er tilknyttet hjemmeplejen/hjemmesygeplejen/plejehjem/botilbud, så giver lægen besked til Plejens/botilbuddets personale
  • Personalet laver den endelige vurdering og bestiller blodprøvetagning i hjemmet, hvis du er i målgruppen
  • Du aftaler med det personale, som du er tilknyttet, om der er behov for, at der er en medarbejder eller en pårørende til stede under blodprøvetagningen
  • Personalet giver dig besked om prøvetagningstidspunktet
  • Din læge får besked om undersøgelsesresultaterne

Sted

Patientens hjem

Pris

Tilbuddet er gratis for borgere i Fredericia Kommune.

Transport

Tilbuddet omfatter ikke transport. 

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter tolkebistand.

Print ikon

Udskriv information