Hygiejnesygepleje

Kriterier

  • Bo i Fredericia Kommune
  • Borgere i kommunale tilbud, der er diagnosticeret med resistente bakterier
  • Borgere i kommunale tilbud, der er diagnosticeret med bakterier og vira, der kræver særlige hygiejniske forholdsregler
  • Medarbejdere ansat i velfærdsområderne i Fredericia Kommune, der er diagnosticeret med resistente bakterier eller med bakterier og vira, som kræver særlige hygiejniske forholdsregler

Tilmelding og visitation

Læge skal henvise
Kommunen henviser

Lægen kan kontakte Plejens Administration telefonisk og blive viderestillet til hygiejnesygeplejersken ift. drøftelse og aftale om det videre forløb.

Kontaktoplysninger
Hygiejnesygeplejerske
Plejen
Øster Voldgade 18G, 2. sal
7000 Fredericia  

Plejens Administration
Telefon: 72 10 73 73

Koncept

Hygiejnesygeplejersken varetager infektionsmæssige problemstillinger og yder rådgivning vedrørende borgere, der er tilknyttet kommunale tilbud som hjemmeplejen, plejehjem og botilbud. Hygiejnesygeplejersken underviser og vejleder personalet i at tage de korrekte og fornødne forholdsregler og har en generel rådgivende funktion.

Efter individuel vurdering tilbydes der hjemmebesøg hos borgere i kommunale tilbud med f.eks. MRSA.

Der ydes også vejledning ift. medarbejdere, der er ansat i velfærdsområderne i Fredericia Kommune og er diagnosticeret med resistente bakterier eller med bakterier og vira, som kræver særlige hygiejniske forholdsregler

Rådgivningen sker ud fra nationale infektionshygiejniske retningslinjer godkendt af Statens Serum Institut samt Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Der er samarbejde med Mikrobiologisk Afdeling på Sygehus Lillebælt vedr. multiresistente bakterier.

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

  • Hvis du er tilknyttet kommunale tilbud eller er ansat i velfærdsområderne i Fredericia Kommune og er diagnosticeret med resistente bakterier eller bakterier og vira, som kræver særlige hygiejniske forholdsregler, kan du modtage rådgivning fra hygiejnesygeplejersken
  • Du kan modtage vejledning vedrørende hygiejniske forholdsregler fx rengøring
  • Der kan være mulighed for hjemmebesøg, hvilket sker efter en individuel vurdering

Sted

Telefonisk eller efter aftale

Pris

Tilbuddet er gratis for borgere i Fredericia Kommune.

Transport

Tilbuddet omfatter ikke transport. 

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter tolkebistand.

Print ikon

Udskriv information