Kræftrådgivning ved Kræftens Bekæmpelse

Kriterier

  • Bo i Fredericia Kommune
  • Have kræft eller være pårørende til en med kræft

Tilmelding og visitation

Patient henvender sig
Pårørende henvender sig

Patienten kan få en tid til rådgivning ved at ringe til Træning & forebyggelse på nedenstående telefonnummer.

Kontaktoplysninger

Træning & Forebyggelse
Dronningensgade 97, Bygning B, etage 3
7000 Fredericia  

Telefon 72 10 60 50. Daglig telefontid mellem 07.30-09.30 & 12.30-13.30
E-mail: traenogforebyg@fredericia.dk

Borgere anbefales at sende personlige oplysninger sikkert til Træning & Forebyggelse via Digital Post (kræver NemID/MitID)

Koncept

Sundhedstilbuddet ”Kræftrådgivning ved Kræftens Bekæmpelse” indeholder rådgivning om det, der er svært for patienten samt vejledning i forhold til, hvilke muligheder for hjælp der er i Kræftens Bekæmpelse eller andre steder. 

Rådgivningen kan foregå alene eller sammen med en pårørende. I samtalen tages der udgangspunkt i det, der fylder for patienten og de pårørende. Hvad enten det er følelsesmæssige reaktioner, spørgsmål om behandling eller senfølger, tanker om liv og død eller råd til at tale med familien. 

Rådgiveren kan hjælpe patienten med at danne sig et overblik over patientens rettigheder. Det kan også være spørgsmål om rehabilitering, sygedagpenge, at vende tilbage til arbejdsmarkedet, muligheder for fleksjob eller spørgsmål om pension.  

Formålet er, at patienten kan få hverdagslivet til at fungere under ændrede forudsætninger. 

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

  • Individuel rådgivning eller rådgivning for dig og dine pårørende 

  • Samtaler foregår tirsdage 09.00 - 13.00 i ulige uger

Sted

Sundhedshuset 
Dronningensgade 97
7000 Fredericia 

Pris

Tilbuddet er gratis for borgere i Fredericia Kommune. 

Transport

Tilbuddet omfatter ikke transport. 

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter ikke tolkebistand.

 

Print ikon

Udskriv information