Støtte og rådgivning til udsatte og sårbare - Din Indgang

Kriterier

 • Bosat i Fredericia Kommune
 • Fyldt 18 år
 • Psykisk sårbar eller
 • Socialt udsat eller
 • Fysisk og/eller psykisk handicap
 • Får ikke hjælp fra Kommunen i forvejen

Tilmelding og visitation

Patient henvender sig
Pårørende henvender sig

Tidsbestilling er ikke nødvendig. Kom forbi eller ring i åbningstiden 

Lokationsnummer
Handicap og psykiatri: 5790002010026

Kontaktoplysninger
Telefon: 72 11 32 32
Åbningstider: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 10.00 - 13.00 og torsdag kl. 10.00 - 17.00 

E-mail: dinindgang@fredericia.dk

Borgere anbefales at sende personlige oplysninger sikkert til Din Indgang via Digital Post (kræver NemID/MitID)

Koncept

Din indgang kan yde støtte, rådgivning og vejledning til at skabe struktur og klare hverdagen, håndtere stress, ensomhed og svære følelser. Der ydes også hjælp til at få overblik over økonomi, post, e-boks og lignende.

Døren til Din Indgang er åben for alle, som ikke får hjælp fra kommunens social- og handicapområde i forvejen, og henvender sig særligt til mennesker med udfordringer i forhold til at være socialt udsat, psykisk sårbar eller have fysisk og/eller psykisk handicap.

Gruppeforløb såvel som individuelle samtaler og forløb kan tilbydes. Patientens egne ønsker og behov danner udgangspunkt for forløbet.

Formålet er er at støtte borgeren i egne ønsker om forandringer eller mestring af hverdagen.

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • Tilbud til dig, der har et ønske om forandring, og som har brug for støtte til at nå i mål.
 • Forløbet tilrettelægges med udgangspunkt i dine ønsker og mål
 • Henvendelse anonymt, alene eller med hjælp
 • Gruppeforløb og individuelle forløb (ikke anonymt)
 • Individuelt tilrettelagt forløb på op til 20 uger (ikke anonymt)
 • Forløb kan omfatte afklaring af behov for yderligere hjælp og støtte.
 • Læs mere på dinindgang.dk

Sted

Din Indgang
Dronningensgade 97 E
7000 Fredericia

Pris

Tilbuddet er gratis for borgere i Fredericia Kommune. 

Transport

Tilbuddet omfatter ikke transport. 

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter tolkebistand.

Print ikon

Udskriv information