Personlig assistance på arbejdspladsen

Kriterier

 • Bo i Fredericia Kommune
 • I arbejde, løntilskud, fleksjob, virksomhedspraktik, selvstændige, seniorjobbere

Tilmelding og visitation

Patient henvender sig
Arbejdsgiver henvender sig

Lokationsnummer
Børn og unge, Jobcenter, samt attester: 5790002015472

Kontaktoplysninger
Job og Udvikling
Rådhuset
Gothersgade 20
7000 Fredericia

Telefon: 72 11 36 00

Borgere anbefales at sende personlige oplysninger sikkert til Jobcenter Fredericia via Digital Post (kræver NemID/MitID)

Koncept

Personlig assistance kan tilbydes ledige, lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende med en betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Den personlige assistent har til formål, at støtte borgeren i de arbejdsfunktioner, som borgeren ikke kan udføre selvstændigt, på grund af sit handicap. 
 
Den personlige assistents opgaver kan eksempelvis være:

 • Praktisk bistand til specifikke løft m.m..
 • Tegnsprogstolkning
 • Særlig personlig støtte til struktur, overblik og kvalitetssikring af opgaver.  

Borgeren kan også få bevilget personlig assistance til efteruddannelse og videreuddannelse i de tilfælde, hvor borgeren ikke er berettiget til specialpædagogisk støtte. 
 
Tegnsprogstolkning kan også bevilges via denne ordning.

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • Personlig assistance kan bevilges til arbejdsfunktioner, som borgeren på grund af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, ikke kan udføre uden hjælp. 

 • Den personlige assistance kan bestå af personlig støtte, tolkning og praktisk bistand. 

 • Den personlige assistent kan være en person, der allerede er ansat i virksomheden eller skal ansættes i virksomheden med dette specifikke formål, eller det kan være virksomhedens indehaver. Det kan også være en tegnsprogstolk fra en tolkevirksomhed. 

 • Jobcentret fastsætter timeantallet efter en drøftelse med dig og arbejdsgiveren. Der kan som hovedregel højest bevilges 20 timers støtte om ugen. 

 • Hvis du ønsker at høre mere, kan du kontakte jobcentret i Fredericia.

 • Læs mere om personlig assistance på Borger.dk eller Star.dk (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering)

Sted

Jobcenter Fredericia
Job og Udvikling
Rådhuset
Gothersgade 20
7000 Fredericia

Pris

Tilbuddet er gratis for borgere i Fredericia Kommune.

Transport

Tilbuddet omfatter ikke transport.

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter tolkebistand.

Print ikon

Udskriv information