Hjælpemidler til arbejdspladsen

Kriterier

  • Bo i Fredericia Kommune
  • I arbejde, løntilskud, fleksjob, eller virksomhedspraktik
  • Hjælpemiddel er nødvendigt for at borgeren kan udføre sit arbejde

Tilmelding og visitation

Patient henvender sig
Arbejdsgiver henvender sig

Lokationsnummer
Børn og unge, Jobcenter, samt attester: 5790002015472

Kontaktoplysninger
Jobcenter Fredericia
Job og Udvikling
Rådhuset
Gothersgade 20
7000 Fredericia 

Telefon: 72 11 36 00

Borgere anbefales at sende personlige oplysninger sikkert til Jobcenter Fredericia via Digital Post (kræver NemID/MitID)

Koncept

Der kan bevilges hjælpemidler, hvis det er nødvendigt for at borgeren kan udføre sit arbejde eller gennemføre forløb i jobcentret.  
 
Hjælpemidlet skal anses for at være mere end en arbejdsgiver forventes at stille til rådighed for den ansatte. 

Hjælpemidler kan både være arbejdsredskaber og tilpasninger af arbejdspladsen. Det kan eksempelvis være pc-udstyr til blinde og svagtseende, audioudstyr til hørehæmmede, ergonomisk kontorstol, installation af trappelift mv. 

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

  • Jobcentret kan i særlige tilfælde bevilge borgeren hjælpemidler til brug på arbejdspladsen, hvis det betyder, at borgeren kan få et arbejde eller fastholdes i et arbejde. 

  • Hjælpemidlerne kan både være arbejdsredskaber og mindre tilpasninger af arbejdspladsen. 

  • Borgeren kan kontakte jobcentret for yderligere oplysning og vejledning

  • Find evt. hjælpemidler på hjælpemiddelbasen (Socialstyrelsen) 

Sted

Jobcenter Fredericia
Job og Udvikling
Rådhuset
Gothersgade 20
7000 Fredericia

Pris

Tilbuddet er gratis for borgere i Fredericia Kommune.

Transport

Tilbuddet omfatter ikke transport.

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter tolkebistand.

Print ikon

Udskriv information