Bevægelse for demente (Bevæg dig glad)

Kriterier

  • Patienter med demens eller som er hukommelsessvækkede

Tilmelding og visitation

Patient henvender sig

Tilmelding sker igennem kontakt til Signe Hansen på telefon 29 12 87 19 eller mail: sh@iid7000.dk

Kontaktoplysninger
Idræt i dagtimerne
Fredericia Idrætscenter (FIC)
Vestre Ringvej 100
7000 Fredericia  

Telefon: 75 93 16 21
E-mail: bevaegdigglad.dk

Koncept

Tilbuddet ”Bevæg dig glad - Husk det nu" henvender sig til patienter med demens eller hukommelsesbesvær og består af træning og aktiviteter på den dementes vilkår og med den rette støtte.

Fredericia Idrætscenter danner rammen om et aktivt værested for demente, på den dementes vilkår. Aktiviteterne er mangeartede og tager udgangspunkt i den enkeltes behov. Tryghed er omdrejningspunktet for tilbuddet og der er derfor mulighed for støtte af andre samt hjælp til at komme til tilbuddet. 

Tilbuddet har til formål, at tilbyde mennesker med hukommelsesbesvær eller demens muligheden for at dyrke idræt/motion og samvær med andre, under positive og trygge rammer. 

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

  • Træning og aktiviteter med støtte for dig, der er dement eller hukommelsessvækket
  • Individuelt eller i grupper på op til 8 personer
  • Foregår på aktivitets- og plejecentre i Fredericia Kommune eller i Fredericia Idrætscenter

Læs mere og se alle tilbuddene på iidfredericia.dk, hvor du også kan tilmelde dig.

Sted

Idræt i dagtimerne
Fredericia Idrætscenter (FIC)
Vestre Ringvej 100
7000 Fredericia  

Pris

Tilbuddet kan omfatte brugerbetaling. Kontakt udbyderen.

Transport

Tilbuddet kan omfatte transport efter konkret vurdering ved afklarende samtale. 

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter ikke tolkebistand.

Print ikon

Udskriv information