Forsorgshjem og herberger

Kriterier

  • Hjemløs
  • Akut behov for botilbud og støtte
  • Komplicerede sociale problemstillinger
  • Evt. have nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Tilmelding og visitation

Patient henvender sig

Borgeren henvender sig selv på et forsorgshjem efter eget valg.
Sagsbehandler kan evt. kontaktes.

Kontaktoplysninger 
Fuld liste over landets forsorgshjem og herberger kan ses på dette link.

Koncept

Forsorgshjem og herberger giver mulighed for en midlertidig bolig til personer, der er boligløse eller ikke kan opholde sig i egen bolig.

Boligløshed kan skyldes misbrug, psykiske problemer, økonomiske vanskeligheder eller udsættelse af tidligere bolig.

Borgeren tildeles et værelse og en kontaktperson, som i samarbejde med borgeren udarbejder en opholdsplan.

Målet med et ophold på forsorgshjem vil typisk være, at hjælpe borgeren til at kunne leve en selvstændig tilværelse i egen bolig.

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

  • Det er lederen på det enkelte tilbud der beslutter, om borgeren kan få ophold på stedet
  • Der kan være tilbud om afrusning, værkstedsaktiviteter og erhvervsintroduktion på stedet
  • Der er ikke grænser for hvor længe borgeren kan bo på hjemmet
  • Borgeren modtager under opholdet løbende støtte til at få løst sine problemer, og nå målene i opholdsplanen
  • De hjemløses Landsorganisation

Sted

De tre nærmeste forsorgshjem er disse:

Overmarksgården
Dyrehavevej 175
6000 Kolding

Telefon: 79 79 76 76

Dalhoffsminde
Slivsø 1
Hoptrup, 6100 Haderslev

Telefon: 74 57 52 12

Kirkens Korshærs Herberg
Benediktsgade 23
5000 Odense

Telefon: 66 12 15 93

Pris

Tilbuddet kan omfatte brugerbetaling. Kontakt udbyderen.

Transport

Tilbuddet omfatter ikke transport.

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter ikke tolkebistand.

Print ikon

Udskriv information