Brobyggere til fællesskaber

Kriterier

  • Bo i Fredericia Kommune
  • Førtidspensionist, efterlønner eller pensionist
  • Ønsker at indgå i flere aktiviteter eller sociale fællesskaber
  • Føler sig alene, ensom eller uønsket

Tilmelding og visitation

Patient henvender sig
Pårørende henvender sig

Kontaktoplysninger
Brobyggere for fællesskaber
Seniorhuset I.P. Schmidt
Vendersgade 4, 1. sal
7000 Fredericia


Telefon: 22 24 61 14
 

Borgere anbefales at sende personlige oplysninger sikkert til Fredericia Kommune via Digital Post (kræver NemID/MitID). Angiv gerne "Brobygger til fællesskaber" i emnefeltet. 

Koncept

Brobygning til fællesskaber henvender sig til sårbare og ensomme mennesker, der er varigt ude af arbejdsmarkedet. Tilbuddet er uvisiteret.

Brobyggerne kan besøge borgeren i eget hjem med henblik på at støtte borgeren til et mere meningsfyldt liv, herunder deltagelse i fællesskaber. Brobygningsindsatsen kan foregå over længere tid og være relevant, når målgruppen fx oplever:  
•    Svigtende fysisk/psykisk helbred
•    Sorg
•    Tab af netværk
•    Ensomhed
•    Tilflytter til byen
•    Problemer med at finde rundt i de mange tilbud
•    Usikkerhed/utryghed ved at møde nye mennesker
•    Savn af nære relationer
•    Savn i forhold til at være noget for andre

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

  • Brobyggerne har fokus på at fremme en aktiv og meningsfuld hverdag for seniorer
  • Brobyggerne kan hjælpe med at finde og komme godt i gang med aktiviteter eller fællesskaber
  • Brobyggerne tager udgangspunkt i borgerens livssituation
  • Samtaler kan foregå hos borgeren
  • Samarbejde med brobyggerne kan være over kortere eller længere tid efter behov

Sted

Brobyggere til fællesskaber
Seniorhuset I.P. Schmidt
Vendersgade 4, 1. sal
7000 Fredericia

Pris

Tilbuddet er gratis for borgere i Fredericia Kommune.

Transport

Tilbuddet omfatter ikke transport. 

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter ikke tolkebistand.

Print ikon

Udskriv information