Ny hjemmeside til almen praksis styrker det nære sundhedsvæsen

Fredericias praktiserende læger får nu lettere ved at hjælpe deres patienter videre til det rette tilbud i kommunen.

Det skal være nemt for læger og personale i almen praksis at hjælpe patienterne videre til relevante tilbud i kommunen. Og det skal være nemt at komme i kontakt med tilbuddene. Derfor har Fredericia Kommune ladet sig inspirere af Aalborg Kommune og lancerer nu hjemmesiden sundhedstilbud.fredericia.dk, som skal give både sundhedsprofessionelle, borgere og andre aktører bedre mulighed for at få overblik over tilbud og muligheder i Fredericia.

”Det skal være nemt for både vores praktiserende læger og vores borgere at finde et kommunalt sundhedstilbud. Hjemmesiden er en rigtig god måde at vise, hvor stor og bred vifte vi har af sundhedstilbud til vores borgere. Jeg håber, at vores side bliver et godt supplement til sundhed.dk”, siger formand for Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, Connie Maybrith Jørgensen

Hjemmesiden er offentligt tilgængelig for alle, men med sin opbygning og indhold henvender den sig især til praktiserende læger og praksispersonalet. Derfor er siden også udviklet i tæt samarbejde med byens praktiserende læger. Praksiskonsulent Kristina de Leon, samt formand og næstformand i PLO Fredericia Jess Bjerre Jørgensen og Hanne Engelbredt har løbende bidraget med input til layout, opbygning, ordvalg og indhold, og ser frem til at kunne bruge hjemmesiden.

”Vi glæder os rigtig meget til at bruge hjemmesiden i vores hverdag. Vi har længe savnet et let tilgængeligt overblik over mulighederne for borgere i kommunen. Den nye hjemmeside gør det nemt at undersøge om der er et tilbud, hvilken målgruppe det henvender sig til, og hvordan patienten kommer i kontakt med tilbuddet”, siger praktiserende læge, og formand for PLO-Fredericia Jess Bjerre Jørgensen.

I alt rummer siden mere end 80 beskrivelser af tilbud og muligheder i Fredericia, og flere vil komme til løbende.

”I første omgang har der været fokus på at skabe et samlet overblik over de tilbud, som Fredericia Kommune står bag, men mange andre aktører i kommunen har vigtige tilbud af meget høj kvalitet, og de er også inkluderet på siden. Det gælder eksempelvis Fredericia Frivilligcenter, Idræt i Dagtimerne, headspace og Tuba for blot at nævne nogle ganske få, og der er flere på vej”, fortæller Turan Savas, næstformand for Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget.

Hjemmesiden sundhedstilbud.fredericia.dk kommer til at fungere parallelt med sundhed.dk, hvor kommunen fortsat er forpligtet til at have information om borgerrettede sundhedstilbud. Sundhed.dk giver dog ikke mulighed for at have tilbud af mere social eller beskæftigelsesrettet karakter, og der vil derfor ikke være 100% overensstemmelse mellem tilbudspaletten på de to hjemmesider