Palliationssygepleje

Kriterier

  • Ophold i Fredericia Kommune
  • Borgere med terminalregistrering

Tilmelding og visitation

Læge skal henvise
Sygehus henviser

Lokationsnummer
Visitation og Hjemmepleje: 5790000121892

Kontaktoplysninger
Plejens Administration
Bülows Kaserne
Øster Voldgade 18, opgang G - 2. sal
7000 Fredericia  

Telefon: 72 10 73 73
Telefontider: Mandag-torsdag kl. 7:30-15:00 & fredag kl. 7:30-14:00

Udenfor telefontid går opkaldene til Trekantområdets Brandvæsen, der kan viderestille til hjemmesygeplejen

Koncept

Sygeplejersker i Plejen varetager lindrende behandling af terminalregistrerede patienter. Der gives støtte til patienten og pårørende med problemstillinger af fysisk og psykisk karakter. 

Sygeplejerskerne er desuden bindeled mellem tværfaglige samarbejdspartnere for at sikre kontinuitet og kvalitet i plejen for terminalregistrerede patient og pårørende. 

Den kommunale palliationssygeplejerske er sparringspartner for de øvrige sygeplejersker i Plejen.  

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

  • Du kontaktes af en sygeplejerske fra Plejen, når lægen har lavet en terminalregistrering. 

  • Formålet med kontakten er, at du får en indgang til sygeplejen og får information om dine muligheder som terminalregistreret. 

  • Sygeplejerskerne varetager lindrende behandling 

  • Sygeplejerskerne kan støtte dig og dine pårørende med problemstillinger af fysisk og psykisk karakter 

  • Sygeplejerskerne kan fungere som bindeled mellem tværfaglige samarbejdspartnere så som praktiserende læge, sygehuse og palliativt team for at sikre kontinuitet og kvalitet i plejen af terminalregistrerede patient og pårørende 

Sted

I borgerens hjem.

Pris

Tilbuddet er gratis for borgere i Fredericia Kommune.

Transport

Tilbuddet omfatter ikke transport. 

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter tolkebistand.

Print ikon

Udskriv information