Akutsygepleje

Kriterier

  • Ophold i Fredericia Kommune
  • Akut opstået eller forværring af sygdom/funktionsniveau
  • Lægefaglig vurdering, at behandling i sygehusregi ikke er nødvendig

Tilmelding og visitation

Læge skal henvise
Sygehus henviser

Lokationsnummer
Visitation og Hjemmepleje: 5790000121892

Kontaktoplysninger
Akutsygeplejen
Bülows Kaserne
Øster Voldgade 18G, 2. sal
7000 Fredericia

Telefon: Telefonnummer er oplyst til læger
Telefontider: Døgndækning

Koncept

Formål med akutsygeplejen er at forhindre unødvendige indlæggelser og genindlæggelser. I dette arbejde har man fokus på borgere med akut opstået eller akut forværring af sygdom, hvor en læge vurderer at indlæggelse er unødvendig i øjeblikket.

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

Akutsygeplejersken vil i samarbejde med lægen og borgeren forsøge at udarbejde en plan for et trygt og godt videre forløb af den akutte sygdom. Til brug for udarbejdelsen af planen vil sygeplejersken kunne udføre systematiske observationer, måle forskellige værdier og vurdere disse:

  • Puls, blodtryk, temperatur
  • Vurdere bevidsthedsniveau og vejrtrækning
  • Måle iltmætning i blodet
  • Måle reaktivt protein (infektionsindikator) (CRP)
  • Måle blodprocent (Hgb)
  • Foretage blærescanning

Akutsygeplejen udfører de samme opgaver, som den resterende hjemmesygepleje i kommunen, men de kan tilkaldes med kort varsel og har mulighed for at måle flere værdier.

Det er din læge, der skal kontakte akutsygeplejen.

Sted

Borgers eget hjem.

Pris

Tilbuddet er gratis for borgere i Fredericia Kommune.

Transport

Tilbuddet omfatter ikke transport. 

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter ikke tolkebistand.

Print ikon

Udskriv information