Seniorgenoptræning

Kriterier

  • Bo i Fredericia Kommune
  • Ældre borgere med nedsat funktionsevne

Tilmelding og visitation

Læge skal henvise
Sygehus henviser

Henvisning med beskrivelse af patientens funktionsevne samt mål med træningsforløbet til:

Lokationsnummer
Træning & Forebyggelse: 5790002280986

Kontaktoplysninger
Træning & Forebyggelse
Fredericia Sundhedshus 
Dronningensgade 97, Bygning B, 3. etage
7000 Fredericia  

Telefon: 72 10 60 50
Telefontider: Mandag til fredag mellem 07.30-09.30 & 12.30-13.30
E-mail: traenogforebyg@fredericia.dk

Borgere anbefales at sende personlige oplysninger sikkert til Træning & Forebyggelse via Digital Post (kræver NemID/MitID)

Koncept

Sundhedstilbuddet “Seniorgenoptræning” indeholder træning i forhold til muskelstyrke, balance og faldforebyggelse samt vejledning om fysisk aktivitet og daglige gøremål ved en fysioterapeut, en ergoterapeut eller en træningsassistent.

Forløbet kan foregå individuelt eller i grupper og der inspireres til videre træning eller aktiviteter efter endt forløb.

Formålet er at patienten genvinder sit funktionsniveau for bedre at kunne varetage hverdagsaktiviteter og klare sig bedst muligt.

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

  • Indledende sundhedsamtale med fysiske test
  • Fysisk træning  
  • Vejledning i daglige gøremål
  • Individuelt eller grupper på 8-10 deltagere
  • For at motivere til fysisk aktivitet kan træningen evt. understøttes af Icura Activity, der er en smartphone med en aktivitetssensor, som stilles til rådighed i træningsforløbet.

Sted

Træning & Forebyggelse
Fredericia Sundhedshus
Dronningensgade 97, Bygning B, etage 3
7000 Fredericia

Pris

Tilbuddet er gratis for borgere i Fredericia Kommune. 

Transport

Tilbuddet kan omfatte transport efter konkret vurdering ved afklarende samtale.

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter tolkebistand.

Print ikon

Udskriv information