Hotline: Forebyggelse af sygemelding (Fast Track)

Kriterier

  • Bo i Fredericia Kommune
  • Fyldt 18 år
  • Beskæftiget
  • Sygemeldt, eller i risiko for sygemelding

Tilmelding og visitation

Patient henvender sig
Arbejdsgiver henvender sig

Lokationsnummer
Jobcenter, samt attester: 5790002015472

Kontaktoplysninger
Jobcenter Fredericia
Sygedagpenge & Fastholdelse
Danmarksstræde 13
7000 Fredericia 

Telefon: 72 11 36 00

Borgere anbefales at sende personlige oplysninger sikkert til Jobcenter Fredericia via Digital Post (kræver NemID/MitID)

Koncept

Jobcentrets Fast track hotline har til formål at sikre tidlig kontakt mellem borger, arbejdsgiver og jobcenter med henblik på at hjælpe sygemeldte borgere og borgere i risiko for sygemelding til at få de bedste muligheder for at fastholde jobbet og undgå langtidssygemelding.  

Tidlig dialog giver mulighed for at forebygge sygemeldinger og evt. tilrettelægge forløb der giver borgeren mulighed for at fastholde tilknytning til arbejdet.

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

  • Få de bedste muligheder for at undgå en langtidssygemelding og bevare det nuværende job 

  • Samtale med jobcenter inden for 14 dage efter henvendelse 

  • Ordningen kan benyttes, ved forventet sygdomsforløb på over 8 uger, og ved behov for forebyggende dialog/råd og vejledning om fastholdelse

Sted

Fast track 
Jobcenter Fredericia
Sygedagpenge & Fastholdelse
Danmarksstræde 13
7000 Fredericia

Fast track Telefon: 72 10 52 22

Pris

Tilbuddet er gratis for borgere i Fredericia Kommune.

Transport

Tilbuddet omfatter ikke transport.

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter ikke tolkebistand

Print ikon

Udskriv information