Kørsel af elever, der er ramt af sygdom eller invaliditet

Kriterier

  • Bo i Fredericia Kommune
  • 0-10. klasse eller ungdomsuddannelse
  • Syg eller invalid

Tilmelding og visitation

Patient henvender sig
Pårørende henvender sig

Lokationsnummer
Børn og unge, Jobcenter, samt attester: 5790002015472

Kontaktoplysninger
Fredericia Kommune
Børn, Unge og Kultur
Gothersgade 20
7000 Fredericia

Patienten skal selv kontakte skolens kontor. Opstår der tvivl om, hvorvidt en elev på grund af sygdom eller lignende har brug for sygekørsel, skal eleven kunne dokumentere sygeperioden ved at medbringe en journal eller lægeerklæring fra læge eller sygehus.

Koncept

Formålet med kørselsordningen er at tilrettelægge kørsel for skoleelever og unge, der går på en ungdomsuddannelse, og som midlertidigt ikke er i stand til ved egen hjælp at komme til og fra skolen på grund af sygdom eller invaliditet. 

Kørselsordningen gælder for kommunens folkeskoler og de SU-berettigede ungdomsuddannelser, der er godkendt til ungdomskort. 

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

  • Ved midlertidig sygdom eller invaliditet kan Fredericia Kommune tilrettelægge sygekørsel til skole/ungdomsuddannelse.

  • Ordningen gælder for kommunens folkeskoler og de SU-berettigede ungdomsuddannelser, der er godkendt til ungdomskort (16-19 år) - du kan se en oversigt her: www.ungdomskort.dk/om-ungdomskort/du-bliver-syg-ungdomsuddannelser/ og læse mere om ungdomskort her: www.ungdomskort.dk/om-ungdomskort/ungdomskort-til-16-19-aarige/ 

  • Du skal selv kontakte skolens kontor.  

  • Du skal kunne dokumentere sygeperioden ved at medbringe en journal eller lægeerklæring fra læge eller sygehus, hvis der opstår tvivl om, om du har brug for sygekørsel.  

  • Hvis lægen opkræver et gebyr for journalen/lægeerklæringen, betaler kommunen denne udgift. 

Sted

Sygekørsel aftales med eleven/forældrene.

Pris

Tilbuddet er gratis for borgere i Fredericia Kommune.

Transport

Tilbuddet omfatter transport.

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter ikke tolkebistand.

Print ikon

Udskriv information