Fysioterapi til børn med særlige behov (0-5 år)

Kriterier

 • Bo i Fredericia Kommune
 • Motoriske og sensoriske vanskeligheder
 • 0-5 år
 • 0-18 år med en genoptræningsplan - undtagen ortopædiske patienter over 12 år

Tilmelding og visitation

Sygehus henviser
Kommunen henviser
Patient henvender sig

Kontaktoplysninger
Børnehaven Stendalen
7000 Fredericia
Ullerupdalvej 10

Telefon: 72 11 33 00 / 22 50 33 62

 

Sådan kommer du i kontakt med børneterapeut til børneterapeutisk konsulentbistand

 

Sådan kommer du i kontakt med børneterapeut til vedligeholdende træning

Koncept

Fysioterapi til børn med særlige behov ud fra en vurdering af barnets grovmotorik, finmotorik og sansemotorik.  

Faglig vurdering udarbejdes af fysioterapeuter. Der gives råd og vejledning til de voksne omkring barnet.

Fysioterapeuter varetager træning af børn med en genoptræningsplan i alderen 0-18 år. 

Ortopædiske patienter over 12 år trænes på genoptræningscenteret og er derfor IKKE en del af målgruppen for dette tilbud. 

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

Børneterapeutisk konsulentbistand 

 • Vi gennemgår henvisningerne en gang om ugen

 • Du kontaktes inden for 14 dage af en terapeut med henblik på en aftale

 • Vi forventer at den henvisende fagperson og mindst én forældre deltager ved første besøg og opfølgende kontroller

Vedligeholdende træning

 • Du kan forvente at blive kontaktet inden for 14 dage 

 • Alt efter venteliste kan der gå noget tid, inden træningen kan starte op    

 • Forløbet vil som udgangspunkt vare 8-12 uger med 1 ugentlig træning

 • Det aftales, om træningen foregår i Stendalen, på skolen eller i daginstitutionen

 • Er der børn med sammenlignelige behov, kan der laves små hold

Sted

Træningen foregår som udgangspunkt i Stendalen, men kan også efter aftale foregå på skolen eller i daginstitutionen.

Pris

Tilbuddet er gratis for borgere i Fredericia Kommune.

Transport

Tilbuddet omfatter ikke transport.

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter ikke tolkebistand.

Print ikon

Udskriv information