Fysioterapi til børn med særlige behov (0-5 år)

Kriterier

 • Bo i Fredericia Kommune
 • Motoriske og sensoriske vanskeligheder
 • 0-5 år
 • 0-18 år med en genoptræningsplan - undtagen ortopædiske patienter over 12 år

Tilmelding og visitation

Sygehus henviser
Kommunen henviser
Patient henvender sig

Kontaktoplysninger
Børnehaven Stendalen
7000 Fredericia
Ullerupdalvej 10

Telefon: 72 11 33 00 / 22 50 33 62

 

Sådan kommer du i kontakt med børneterapeut til børneterapeutisk konsulentbistand

 

Sådan kommer du i kontakt med børneterapeut til vedligeholdende træning

Koncept

Fysioterapi til børn med særlige behov ud fra en vurdering af barnets grovmotorik, finmotorik og sansemotorik.  

Faglig vurdering udarbejdes af fysioterapeuter. Der gives råd og vejledning til de voksne omkring barnet.

Fysioterapeuter varetager træning af børn med en genoptræningsplan i alderen 0-18 år. 

Ortopædiske patienter over 12 år trænes på genoptræningscenteret og er derfor IKKE en del af målgruppen for dette tilbud. 

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

Børneterapeutisk konsulentbistand 

 • Vi gennemgår henvisningerne en gang om ugen

 • Du kontaktes inden for 14 dage af en terapeut med henblik på en aftale

 • Vi forventer at den henvisende fagperson og mindst én forældre deltager ved første besøg og opfølgende kontroller

Vedligeholdende træning

 • Du bliver kontaktet af en børneterapeut, hvor det videre forløb kan planlægges. Alt efter venteliste kan der gå noget tid, inden træningen kan starte op.
 • Forløbet vil som udgangspunkt vare 8-12 uger med 1-2 ugentlige træning. Det aftales, om det giver mening, at træningen foregår i Stendalen, på skolen eller i daginstitutionen.
 • Træningen vil oftest foregå i tidsrummet kl. 8-15.
 • Det forventes, at forældrene deltager aktivt i barnets træning.
 • Er der børn med sammenlignelige behov, arbejdes der på at lave små hold.

Sted

Træningen foregår som udgangspunkt i Stendalen, men kan også efter aftale foregå på skolen eller i daginstitutionen.

Pris

Tilbuddet er gratis for borgere i Fredericia Kommune.

Transport

Tilbuddet omfatter ikke transport.

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter ikke tolkebistand.

Print ikon

Udskriv information