Fysioterapi til børn (5–16 år)

Kriterier

  • Bo i Fredericia Kommune
  • Motoriske vanskeligheder
  • 5-16 år

Tilmelding og visitation

Sygehus henviser
Kommunen henviser
Patient henvender sig

Lokationsnummer
Børn og unge, Jobcenter, samt attester: 5790002015472

Kontaktoplysninger
PPR
Vendersgade 49
7000 Fredericia

Borgere anbefales at sende personlige oplysninger sikkert til PPR/Fysioterapeuten via Digital Post (kræver MitID). Skriv PPR/Fysioterapeut i emnefeltet.

Efter henvendelse vil familien blive kontaktet, og efterfølgende vurderes det, om tilbuddet er det rette for barnet/familien. Vurderingen foretages af en fysioterapeut ved PPR.

Koncept

Fysioterapien henvender sig til børn i alderen 5-16 år med motoriske vanskeligheder i skoler og institutioner.  

Formålet er udredning af motoriske vanskeligheder hos børn, forslag til indsatser og hjælpemidler i skolerne og institutionerne samt understøttelse af øvrige faggrupper omkring barnet.

Der er ikke tale om behandling.

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

  • Udredning af motoriske vanskeligheder hos børn 

  • Forslag til indsatser og hjælpemidler i skolen/institutionen 

  • Rådgivning til øvrige faggrupper omkring barnet 

Sted

Tid og sted aftales individuelt.

Pris

Tilbuddet er gratis for borgere i Fredericia Kommune.

Transport

Tilbuddet omfatter ikke transport.

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter ikke tolkebistand.

Print ikon

Udskriv information