Bostøtte for Voksne (Serviceloven § 85)

Kriterier

  • Bosat i Fredericia Kommune
  • Fyldt 18 år
  • Visiteret af Visitation Voksne
  • Opfylde et af følgende kriterier: Betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller særlige sociale problemer

Tilmelding og visitation

Kommunen henviser

Henvendelse i Din Indgang eller til sagsbehandler i Visitation Voksne

Lokationsnummer
Handicap og psykiatri: 5790002010026

Kontaktoplysninger
Din Indgang
Fredericia Sundhedshus
Dronningensgade 97E
7000 Fredericia

Telefon:  72 11 32 32
E-mail: dinindgang@fredericia.dk

Borgere anbefales at sende personlige oplysninger sikkert til Din Indgang via Digital Post (kræver NemID/MitID)

Koncept

Bostøtte efter servicelovens § 85 kan gives til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Bostøtte er støtte til at opnå egne mål, omsorg samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder.

Støtten foregår i eget hjem eller andet sted efter aftale. Individuel støtte med kontaktperson, eller som gruppeforløb med forskellige temaer. Det er frivilligt om borgeren vil modtage denne støtte.

Formålet med indsatsen er, at personen får størst mulig indflydelse på eget liv og bliver i stand til at håndtere mest muligt på egen hånd. 

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

  • Støtte til at nå egne mål
  • Støtte til f.eks. planlægning af rengøring, indkøb, skabe struktur på hverdagen,  deltage i sociale sammenhænge

Sted

Efter aftale

Pris

Tilbuddet er gratis for borgere i Fredericia Kommune. 

Transport

Tilbuddet omfatter ikke transport. 

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter ikke tolkebistand.

Print ikon

Udskriv information