Veterankoordinator og pårørendekoordinator

Kriterier

 • Bosat i Fredericia Kommune
 • Udsendt i mindst en international tjeneste/operation af mindst 28 dage
 • Pårørende til en tidligere udsendt
 • Militærpersonale, beredskab sundhedsfagligt personale, politi, tolk mm.

Tilmelding og visitation

Patient henvender sig
Pårørende henvender sig

Lokationsnummer
Børn og unge, Jobcenter, samt attester: 5790002015472

Kontaktoplysninger
Veteran- og pårørendekoordinator
Lina Noltensmejer
Jobcenter Fredericia
Danmarksstræde 13
7000 Fredericia

Telefon: 22 12 09 69

Borgere anbefales at sende personlige oplysninger sikkert til Jobcenter Fredericia via Digital Post (kræver NemID/MitID)

Koncept

Veteran- og pårørendekoordinatoren vejleder og støtter veteraner og deres pårørende. Alle, der har været udsendte, samt deres pårørende, kan kontakte koordinatoren for, at høre mere om, hvilke tilbud og muligheder der er for dem. Veteran - og pårørendekoordinatoren arbejder altid ud fra individuelle løsninger og altid med udgangspunkt i veteranen og familierne.

Veteran- og pårørendlekoordinatoren vejleder og koordinerer, og sagsbehandler ikke. Dvs. at Veteran- og pårørendekoordinator ikke er myndighed og kan ikke træffe afgørelser i sager. 

Veteran- og pårørendlekoordinatoren kan bistå med viden og sparring til samarbejdspartnere, fagpersoner, arbejdspladser og andre med brug for hjælp og viden om målgruppen. 

Veteran definition: Ved en veteran forstås en person, der - som enkeltperson eller i en enhed - har været udsendt i mindst en international operation. Personen kan fortsat være ansat i forsvaret, men kan også være afgået fra organisationen og overgået til det civile uddannelsessystem, civile arbejdsmarked, pension, fleksjob eller andet. Veteraner kommer ikke kun via forsvaret, men kan fx også være politi eller sundhedspersonale m.fl.

Fortæl patienten om tilbuddet

 • Hjælp og støtte til veteraner, samt pårørende og familier til veteraner

 • Sikre én engang til Fredericia kommune via en koordinerende indsats på tværs af afdelinger

 • Hjælp til kontakt og koordinering af kommunale indsatser  

 • Efter vurdering, mulighed for deltagelse i samtaler som bisidder

 • Kan skabe kontakt til veterancentret, veteranhjem samt andre organisationer  

 • Skabe tæt samarbejde mellem veteran, pårørende, kommune og andre relevante aktører

 • Støtte det bagvedliggende netværk f.eks. børn, søskende, forældre, bedsteforældre, kollegaer m.fl.

 • Veterankoordinatoren er ikke sagsbehandler og har ikke myndighedsansvar

Sted

Mødet kan holdes telefonisk, Jobcentret, Veteranhjemmet eller andet sted efter personlig aftale. 

Jobcenter Fredericia
Danmarksstræde 13
7000 Fredericia 
Telefonnummer: 22 12 09 69 

Pris

Tilbuddet er gratis for borgere i Fredericia Kommune.

Transport

Tilbuddet omfatter ikke transport.

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter ikke tolkebistand.

Print ikon

Udskriv information