Krisecenter for mænd (Stedet)

Kriterier

 • Mand
 • Livskrise

Tilmelding og visitation

Pårørende henvender sig

Kontaktoplysninger
Telefon: 75 93 32 23
E-mail: krisecenter@mail.dk 

Koncept

”Stedet” er et krisecenter for mænd, der har været udsat for fysisk og/eller psykisk vold. Der er mulighed for socialrådgivning og vejledning, hjælp til offentlige myndigheder og mulighed for bisidder, eksempelvis til møder ved familieretshuset eller jobcenter.  

Samtaler og netværksskabende aktiviteter, samt overnatninger og samkvem med eventuelle børn i trygge rammer tilbydes. 

Formålet er at hjælpe mænd, der er havnet i en ofte uoverskuelig livskrise, med at få overskud til at opnå succes i eget liv. 

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • Anonymt 

 • Gratis 

 • Tag evt. en ven med 

 • Må ikke være påvirket af rusmidler 

 • Ikke nødvendigvis bosat i Fredericia 

 • Altid åbent på telefonen 

 • Personale i dagtimerne 

 • Sørger selv for måltider 

 • Mulighed for samvær med andre beboere 

 • Fagligt dygtige medarbejdere 

 • Walk and talks 

 • Forskellige aktiviteter tilbydes 

 • Læs mere om Krisecenter for mænd Fredericia på dette link.

Sted

Krisecenter for mænd
Prinsessegade 81 A
7000 Fredericia 

Pris

Tilbuddet er gratis for borgere i Fredericia Kommune.

Transport

Tilbuddet omfatter ikke transport. 

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter ikke tolkebistand.

Print ikon

Udskriv information