Familieorienteret rusmiddelbehandling (Rejseholdet)

Kriterier

  • Bo i Fredericia Kommune
  • Mindst 1 barn under 18 år i familien
  • Forældre med problematisk alkohol-, stof- eller medicinforbrug

Tilmelding og visitation

Kommunen henviser
Patient henvender sig
Pårørende henvender sig

Kontaktoplysninger
Fredericia Kommune

Vejlevej 14
7000 Fredericia

Telefon: 25 74 86 67

Koncept

Anonymt og individuelt tilbud rettet mod børnefamilier, hvor en eller begge forældre har misbrug af alkohol, stoffer eller medicin.

Tilbuddet ledes af en misbrugsbehandler og en familiekonsulent.

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

  • Anonymt tilbud
  • Støtte og afklarende samtaler
  • Tager udgangspunkt i familiens udfordringer
  • Familien bestemmer, hvor samtalerne skal foregå

Sted

Det aftales med familien, hvor samtalerne skal foregå.

Pris

Tilbuddet er gratis for borgere i Fredericia Kommune.

Transport

Tilbuddet omfatter ikke transport.

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter ikke tolkebistand.

Print ikon

Udskriv information