Dansk Flygtningehjælp (Frivilliggruppe Fredericia)

Kriterier

  • Bo i Fredericia Kommune
  • Flygtning eller indvandrer

Tilmelding og visitation

Patient henvender sig
Pårørende henvender sig

Kontaktoplysninger
Dansk Flygtningehjælp Fredericia
Vendersgade 63
7000 Fredericia

Hjemmeside: www.frivilliggruppefredericia.dk

Koncept

Frivilliggruppe Fredericia er oprettet i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp og har kontakt med flygtninge og indvandrere, der hjælpes anonymt.

Frivilliggruppe Fredericia hjælper flygtninge og indvandrere med at blive en del af det danske samfund. 

Lektiehjælp: www.frivilliggruppefredericia.dk/lektiehjaelp

Rådgivning: www.frivilliggruppefredericia.dk/radgivning

Netværksfamilie/-person: www.frivilliggruppefredericia.dk/netvaerksfamilie-person

Sociale arrangementer: www.frivilliggruppefredericia.dk/sociale-arrangementer

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

  • Frivilliggruppe Fredericia er oprettet i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp og har kontakt med flygtninge og indvandrere, der hjælpes anonymt.
  • Frivilliggruppe Fredericia hjælper flygtninge og indvandrere med at blive en del af det danske samfund. 
  • Frivilliggruppen tilbyder lektiehjælp, råd og vejledning, kontaktpersoner og sociale arrangementer.

Sted

Dansk Flygtningehjælp Frivilliggruppe Fredericia
Vendersgade 63
7000 Fredericia

Lektiecafe og hverdagsrådgivning: Mandag-onsdag kl. 17-20.
Dog lukket i skolernes ferier.

Pris

Tilbuddet er gratis for borgere i Fredericia Kommune.

Transport

Tilbuddet omfatter ikke transport. 

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter ikke tolkebistand.

Print ikon

Udskriv information